nieuws

Daling premie-omzet Onderlinge ‘s-Gravenhage

Archief

Het premie-inkomen eigen rekening van Onderlinge ‘s-Gravenhage is vorig jaar met ruim 2% gedaald tot f 162,2 (165,9) mln. Het is voor het eerst sinds 1993 dat de traditionele levensverzekeraar zijn omzet ziet dalen.

Het brutopremie-inkomen bedroeg f 163,7 (167,3) mln, de totale omzet f 273,7 (277,5) mln. Bij de periodiek premiebetalende verzekeringen (inclusief eenmalige stortingen) realiseerde de onderlinge nog wel een premiestijging van 1,5% tot f 101,8 mln, de koopsompremies daalden echter tot f 60,4 (64,3) mln. “Voornamelijk het gevolg van een eenmalige substantiële pensioenpost in 1999”, zo verklaart Onderlinge ‘s-Gravenhage. De collectieve premies daalden met bijna 40% tot f 9,9 (15,8) mln.
De bedrijfskosten namen met 6% af tot f 52,7 (56,4) mln. De personeels- en beheerskosten namen door hoge automatiseringskosten nog wel met f 3,9 mln toe tot f 41,3 mln, maar de lagere productie zorgde voor een aanzienlijke vermindering van de acquisitiekosten (lees: provisie) tot f 12,4 (19,7) mln.
Mede hierdoor steeg het nettoresultaat naar f 38,9 mln, tegen f 37,1 mln in 1999, toen ook nog een belastingteruggave van f 1,1 mln in het resultaat verwerkt was. Onderlinge ‘s-Gravenhage keert zo’n 95% van zijn winst uit aan haar polishouders, wat dit jaar een winstdeling van f 38,5 (36,5) mln oplevert.
De maatschappij (292 medewerkers, inclusief schadedochter Neerlandia van 1880) verstrekte welgeteld 93 nieuwe hypothecaire lening voor een bedrag van f 17,3 mln. Er werd voor f 19,1 mln afgelost.
Toekomst
Algemeen directeur Pieter Loyson verwacht voor dit jaar geen stijging van de premie-omzet. “Het effect van de verlaging van de rekenrente en de invoering van de nieuwe Wet Inkomstenbelasting zal merkbaar blijven”, aldus Loyson. Er blijft echter toekomst voor de traditionele verzekering. “De onrust op de aandelenmarkten zal de behoefte aan zekerheid biedende levensverzekeringen op termijn weer vergroten.”
Hij verwacht van het toenemende aantal captives (kantoren waarin verzekeraars een meerderheidsbelang hebben), extra impulsen. “Ook captives zullen hun klanten reële keuzes willen laten. Het is dan logischer dat ze een alternatief als een ‘onderlinge levensverzekering’ met een heel eigen karakter bieden, in plaats van een weinig onderscheidend product van de een of andere grote concurrent.”
Pieter Loyson: “Onderlinge levensverzekering logisch alternatief voor klanten van captives”.

Reageer op dit artikel