nieuws

DAK ziet aantal posten stijgen ondanks teruglopende groei

Archief

De postenbank DAK heeft vorig jaar minder nieuwe assurantiekantoren kunnen verwelkomen. Verder was de uitstroom van leden groter dan in 2000, zodat de groei van het aantal aangesloten kantoren minder dan 1,5% was. Het aantal geadministreerde posten steeg desondanks tot boven de 200.000.

De afnemende groei is volgens DAK toe te schrijven aan een dalende aanwas van nieuwe kandidaten en aan een groter aantal afgewezen kantoren. “Een duidelijke oorzaak is hiervoor niet aan te wijzen”, meldt het DAK in zijn jaarverslag, maar bij 35% van de afgewezen kantoren schortte het aan de vereiste financiële stukken. Het aantal opgezegde lidmaatschappen steeg naar 44 (35), onder meer als gevolg van fusies (33) en overnames (10)door assurantietussenpersonen die geen prijs stellen op het DAK-lidmaatschap.
Het aantal nieuw ingeschreven assurantiekantoren liep terug tot 58 (84). Per saldo steeg het aantal aangesloten kantoren tot 1.183 (1.167), waarvan 35% (32%) lid is van de NBVA en 26% (24%) van de NVA.
Polissen
Het DAK beheerde tot eind vorig jaar 214.083 (196.566) polissen, een groei van 8,9%. Het gemiddelde aantal polissen per kantoor nam toe tot 181 (168). De geregistreerde brutopremie-omzet steeg met ruim 11% naar e 42,8 (38,5) mln, afkomstig van 97 verzekeraars, onder wie vier nieuwe maatschappijen: Chubb, CZ Groep, Oranje en Unigarant.
De gemiddelde (te betalen) omslag per kantoor steeg tot e 74.550 (62.891); de inleggelden van leden namen toe tot e 26.841 (26.478). De nettowinst van DAK over 2001 werd verdrievoudigd naar e 46.962 (15.964).
Hypotheekfaciliteit
Sinds februari dit jaar kent DAK ook een hypotheekfaciliteit voor zijn leden. In samenwerking met GMAC Hypotheken (dochter General Motors), Argenta, Postbank en HypInvest (dochter NIB Capital) worden concurrerende rentetarieven, een snelle en efficiënte aanvraagprocedure, ruime acceptatievoorwaarden en doorbetaling van de afsluitprovisie aangeboden.
Inmiddels maken 125 leden gebruik van deze hypotheekfaciliteit. “Zij hebben gezamenlijk ongeveer vijfhonderd offertes uitgebracht met een hypotheeksom van in totaal e 85 mln, oftewel gemiddeld e 185.000”, aldus directeur Bas van Twillert. Desgevraagd zegt hij dat meer dan driekwart van deze offertes daadwerkelijk wordt omgezet in een hypothecaire lening. “Dat is veel, maar moet nog beter. Onze doelstelling is een conversiegraad van 90% te bereiken”, benadrukt Van Twillert.
Het intermediair krijgt voor elke tot stand gekomen hypotheek een provisie van maximaal 1% over de geldsom. De offertekosten worden echter eveneens door de geldverstrekkers doorberekend aan de tussenpersoon. “Een bliksemenquête onder de deelnemers leert ons dat 88% meer dan tevreden is over de voorwaarden waaronder deze faciliteit wordt aangeboden”, aldus Van Twillert.

Reageer op dit artikel