nieuws

Curator DFN geeft schuldeisers hoop

Archief

Volgens curator Scholtens van het eind maart failliet verklaarde DFN Pensioen in Emmeloord is het “niet ondenkbaar dat in dit faillissement nog een uitkering kan plaatsvinden”.

De curator plaatst een kanttekening bij de vordering van bedrijfsvereniging het GAK en van de fiscus, die nog geen definitieve vorderingen hebben ingediend. De schuldenlast van de concurrente crediteuren wordt geschat op f 200.000 tot f 250.000. Verder heeft ABN Amro nog f 33.000 tegoed en had Aegon nog een financiering uitstaan. Van de oorspronkelijke f 100.000 was nog een schuld van zo’n f 25.000 over.
DFN had rekening-courantverhoudingen met Aegon, Delta Lloyd, Levob, Hooge Huys en Cardif en deed op hypotheekgebied zaken met ING Bank en SNS Bank. Meest verkocht werden echter de levenproducten van Aegon (Levensloop en Vliegwiel) en van Delta Lloyd (MeerkeuzePlan en BijspijkerPensioen). Daarmee werd in de jaren 1999 en 2000 een provisie-omzet van f 1,3 mln behaald, goed voor bedrijfswinsten van f 100.000 en f 30.000.
Rond de jaarwisseling 2000/2001 viel de verkoop echter stil, waarna in maart het faillissement door de vennoten Rudi Westert (31) en André Penders (37) zelf werd aangevraagd. “Een gebrek aan buitendienstmedewerkers en vooral gekwalificeerde buitendienstmedewerkers”, is volgens de curator de oorzaak van het faillissement, evenals de inzakkende levenmarkt. “Het was sluiten, afsluitprovisie incasseren en maar zien dat de motor draaiende bleef”, zo liet hij zich kort na het faillissement ontvallen.
Zuid-Afrika
De vennootschap onder firma DFN Pensioen – later VOF Bij genaamd – komt voort uit Defier Financieringen in Lelystad (DFN Lelystad) van Marcel van Ommen en Otto Spoelstra. Zij stichtten, via DFN Pensioen Exploitatie Maatschappij, samen met Rudi Westert (via Effect BV) de vennootschap DFN Pensioen. Vorig jaar verkochten Van Ommen en Spoelstra, na onenigheid met Westers, hun aandelen en werd André Penders de nieuwe vennoot (50%). Beiden zetten zichzelf als werknemer op de loonlijst voor f 9.000 brutosalaris per maand. Daarop stonden verder nog 25 telemarketeers, zes binnendienst- en vier buitendienstmedewerkers. Opmerkelijk is verder de samenwerking met een call-center in Zuid-Afrika, waarvan tienduizend in Nederland (per telefoon) gehouden enquêtes zijn gekocht voor f 13 per stuk.
Voor de nodige groei van het bedrijf had het directieduo een bedrijfsplan opgesteld, waarbij voor een nieuwe financiering van f 600.000 wederom werd aangeklopt bij Aegon. Die liet in februari weten daarvan af te zien; een maand later volgde het faillissement.

Reageer op dit artikel