nieuws

CPB: “Fiscaal voordeel hypotheken leidt tot onnodig rondpompen

Archief

van geld”

Een hypotheek op de eigen woning is ook in het nieuwe belastingstelsel voordeliger dan financiering met eigen geld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. Het effect dat veel woningeigenaren hun eigen geld hierdoor gaan beleggen, is maatschappelijk echter niet gewenst.
Het onderzoek, getiteld ‘Housing subsidiation in the Netherlands: measuring its distortionary and distributionale effects’, gaat in op de invloed van het overheidsbeleid op de woonkosten voor huurders en voor huiseigenaren. Huursubsidie leidt bijvoorbeeld tot een kostenvoordeel van 7%. Wordt daar het effect van de huurregulering bij opgeteld, dan is een huurder gemiddeld 26 tot 39% goedkoper uit dan wanneer deze overheidsinstrumenten niet zouden worden benut.
Door de financiering van de aankoop van een woonhuis, kan een netto fiscaal voordeel van gemiddeld 17% worden bereikt. “Bij koppeling van de hypotheek aan een kapitaalverzekering is dit verschil zelfs groter, omdat het gespaarde vermogen dan belastingvrij kan aangroeien”, aldus de onderzoekers Harry ter Rele en Guido van Steen.
Nadeel
Dit voordeel heeft echter een maatschappelijk nadeel. “De bevoordeling van hypotheekfinanciering geeft eigenaren een fiscale prikkel om eventuele eigen middelen niet in de woning te beleggen, maar op de kapitaalmarkt uit te zetten. Dit kan leiden tot een louter fiscaal ingegeven verhoging van zowel bezittingen als schulden in de vermogenssamenstelling van huishoudens. Deze balansverlenging heeft als nadeel dat de activiteiten van het financiële intermediair groter zijn dan de maatschappelijk efficiënte omvang”.
Gevraagd naar een toelichting, zegt onderzoeker Harry ter Rele: “Een gezin met ( 100.000 eigen geld steekt dat nu niet in een huis van vier ton. Dat geld wordt belegd of in een levensverzekering gestopt en er wordt een maximale hypotheek gesloten. Dat betekent meer schuld voor het gezin en meer bank- en verzekeringskosten die niet nodig zijn. Tegenover de keuze om die ton te gaan beleggen, staat geen maatschappelijk belang. Eigenlijk zou het gezin een hypotheek moeten nemen van ( 300.000, wat veel minder beheerskosten met zich meebrengt”.
Zonder fiscale bevoordeling zou volgens Ter Rele grofweg eenzesde van het in ons land uitstaande bedrag aan hypotheken niet nodig zijn. “Het fiscaal neutraal behandelen van hypotheken kan de maatschappij geld opleveren. Er wordt nu geld in allerlei beleggingsproducten gestopt en het intermediair dat dergelijke producten verkoopt, pompt zo heel wat geld rond. Gezinnen lopen daarbij ook nog financieel risico.”
Dus met het verdwijnen van de hypotheekrente-aftrek heeft de hypotheekadviseur veel minder werk te doen?
Ter Rele: “Ja, maar ik zeg niet dat het intermediair geen maatschappelijk nut heeft; tussenpersonen verrichten nu alleen meer diensten dan maatschappelijk gezien nodig is”.
Woningprijzen
Het fiscale voordeel bij hypotheken drijft de woningprijzen op, waardoor kostenverlagende effecten deels teniet worden gedaan, aldus het rapport. “In plaats daarvan ontstaat het onbedoelde effect dat de zittende eigenaren bevoordeeld worden ten nadele van de starters op de huizenmarkt”. In de onlangs verschenen fiscale verkenningen van het ministerie van Financiën, waarin o.m. de mogelijkheid van afschaffing van de hypotheekrente-aftrek is genoemd, is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek. De Engelstalige publicatie is gratis te downloaden van de site www.cpb.nl.

Reageer op dit artikel