nieuws

Correctoren en arbiter SEA in de fout

Archief

Correctoren en een arbiter van de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) zijn in de fout gegaan bij de beoordeling van de resultaten van een kandidaat voor het examen A-Algemeen, onderdeel van het A-diploma.

De examenkandidaat kreeg in eerste instantie te horen dat hij gezakt was met het cijfer 5,4. Hij vroeg de puntenlijst op en constateerde onregelmatigheden.
Zo ontving hij zes punten voor een vraag die hij niet had ingevuld en kreeg hij 0 punten bij een tweetal vragen die volgens de richtlijnantwoorden goed waren beantwoord. De kandidaat ging in beroep en zag zich in het gelijk gesteld door de SEA. Bij de herbeoordeling was hij geslaagd met het cijfer 6,2. Ook van deze uitslag vroeg hij de puntenlijst op. Groot was de verbazing toen hij constateerde dat bij de herbeoordeling er bij 19 antwoorden een puntencorrectie had plaatsgevonden. Dat is 51,4% van de vragen. Hij had er 29 punten bij gekregen en er waren 16 punten afgegaan. Zijn reactie was dan ook: “Wie heeft hier zo zitten slapen?”
SEA-directeur Jan Janse, geconfronteerd met de cijfertjes, geeft onmiddellijk toe dat deze verschillen wel heel groot zijn. “Dit is heel vreemd en ik ga er vanuit dat het een incident is.” Janse benadrukt dat een examen altijd door twee correctoren wordt nagekeken.
Arbitrage
“Een corrector is altijd in het bezit van de benodigde diploma’s op zijn vakgebied. Hij krijgt het examen toegestuurd en is in het bezit van de richtlijnantwoorden. Na correctie ontvangt de SEA het examen retour. Vervolgens wordt het examen verstuurd naar de tweede corrector, die niet op de hoogte is van de bevindingen van de eerste corrector. De cijfers van beide correctoren worden gemiddeld en aan de kandidaat bekend gemaakt”, legt Janse uit.
“Per individuele kandidaat wordt vervolgens ook nog eens geanalyseerd of er grote verschillen bestaan tussen de bevindingen van de beide correctoren. Zo ja, dan buigt een speciale commissie zich over de zaak. Op het moment dat de kandidaat bij de één geslaagd is en bij de ander gezakt, vindt arbitrage plaats.”
“In dit geval”, zegt Janse, “is die arbitrage niet goed uitgevoerd. Wij hebben de betreffende arbiter uitgenodigd voor een gesprek, mede omdat hij de laatste tijd vaker zijn werk niet goed heeft gedaan. Voorheen was het overigens altijd goed.”
De SEA is overigens op zoek naar een relatiebeheerder voor haar bestand van correctoren, zodat deze goed begeleid en gemonitord kunnen worden. “Een advertentie in de vakbladen heeft nog niet de goede kandidaat opgeleverd”, aldus Janse.

Reageer op dit artikel