nieuws

Consumentenbond: ‘Strenger toezicht op beleggingsadvies

Archief

intermediair’

De Consumentenbond vindt dat de overheid en de Stichting Toezicht Effectenverkeer zich te terughoudend opstellen in het toezicht op het geven van beleggingsadviezen. De bond vindt dat consumenten vooral de dupe worden van beleggingsadviezen door tussenpersonen die hiervoor niet gekwalificeerd zijn.
“Tussenpersonen zijn bevoegd om consumenten door te verwijzen naar een beleggingsadviseur, maar niet om zelf beleggingsadvies te geven. De grens tussen doorverwijzen en zelf advies geven is echter niet helder”, zegt de Consumentenbond, die vindt dat zowel de overheid als de STE aan de consument meer duidelijkheid moeten geven over wie bevoegd is een beleggingsadvies te geven.
Om een professioneel beleggingsadvies te geven, moet de adviseur een vergunning hebben van de STE. “Er zijn echter ook financieel intermediairs, die deze vergunning niet hebben en dus zelf niet mogen adviseren of handelen namens klanten”, aldus de Consumentenbond. “Om de verkoop van levensverzekeringen en beleggingshypotheken te stimuleren, worden de tussenpersonen door verzekeraars zelfs aangespoord om beleggingsfondsen te gaan afzetten.”
De bond roept de STE op om duidelijk te maken wie wel en wie niet bevoegd is om beleggingsadviezen te geven. Daarnaast zouden adviseurs aan moeten kunnen tonen dat zij bevoegd zijn om beleggingsadvies te geven door het volgen van een opleiding en het op peil houden van de kennis. Een dergelijke plicht zou ook moeten gaan gelden voor verzekeringsadvies.

Reageer op dit artikel