nieuws

Consumentenbloc

Archief

“Levensverzekeraars gaan polissen en-bloc wijzigen”, staat in de jubileumkrant van AM

Marktleider Nationale-Nederlanden zegt alleen in zeer uitzonderlijke situaties een beroep te doen op de clausule, zoals eerder het Verbond zijn leden al adviseerde er “zeer terughoudend” mee om te gaan. De levensverzekeraars voelen kennelijk zelf al nattigheid. De aanpassingclausule is ooit ingevoerd om ziektekostenverzekeraars de mogelijkheid te geven voorwaarden te wijzigen aan sterk stijgende kosten. De bepaling was nodig omdat de polis van de zijde van de verzekeraar onopzegbaar was. In de loop der jaren hebben ook andere schadeverzekeraars de en-blocbepaling ingevoerd. Nu gaan dus de levensverzekeraars die drempel over. Welke rampspoed ons staat te wachten, is ongewis. Zeker is dat Nederlandse levensverzekeraars een terrorismeclausule hebben, die uitzonderlijke schadeclaims beperkt. Vast staat verder dat er een Noodwet Financieel Verkeer is, die de minister van Financiën de mogelijkheid geeft claims te beperken als calamiteiten het voortbestaan van verzekeraars in gevaar brengen. Is de en-blocclausule als derde slot op de deur nodig? De meeste levensverzekeraars vinden van wel. Een volgend punt is de inhoud van de bepaling: tarieven en voorwaarden kunnen gewijzigd worden als ‘uitzonderlijke omstandigheden’ of ‘verzekeringsvoorschriften’ daar naar het oordeel van de maatschappij aanleiding toe geven. Tien Nederlandse doden door de vogelpest is uitzonderlijk. Maar is dat straks reden om de premies en/of voorwaarden van levensverzekeringen te wijzigen? De vraag wordt nog prangender bij ‘verzekeringsvoorschriften’, omdat de verzekeringnemer dan de polis niet eens mag opzeggen. Dat recht is er wel bij een en-blocaanpassing vanwege ‘bijzondere omstandigheden’. Maar erg blij zal een verzekeringnemer niet worden van die mogelijkheid: de afkoopwaarde is niet bepaald het sterkste punt van een levensverzekering. Vanuit de hoek van de Consumentenbond kunnen de levensverzekeraars tegengas verwachten. De bond herinnert de verzekeraars nog eens fijntjes aan het MDW-rapport ‘Overstapkosten’, dat een wettelijk verbod op het doorberekenen van hoge eerste kosten suggereert als de branche zelf geen actie onderneemt. Sinds de verschijning van het rapport in het voorjaar van 2002 heeft het levenbedrijf twee ontwikkelingen te zien gegeven: producten met louter doorlopende provisie zijn van de markt gehaald en de provisieverdientermijn is verkort in plaats van verlengd. Stof genoeg om van het rapport af te blazen. Henri Drost hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel