nieuws

Consument merkt weinig van register pensioenadviseurs

Archief

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) gaat vanaf 1 januari een openbaar register bijhouden voor erkende pensioenadviseurs (www.rpa.nl). De Erkenningsregeling Registerpensioenadviseur is vooralsnog bedoeld voor de zakelijke markt.

“Er is geen geld voor een grootschalige publiekscampagne om het keurmerk op het netvlies van de consument te krijgen”, zo legt SAR-voorzitter Bob Veldhuis uit. “Daarvoor zou je bijdragen van e 1.200 tot e 1.500 per persoon moeten vragen.” Nu kost een inschrijving eenmalig e 150 en moet jaarlijks nog e 125 worden bijgedragen. Verder zal voor periodieke toetsen ongeveer e 150 worden gevraagd.
Het ‘pensioenkeurmerk’ moet bekendheid krijgen door vermeldingen op briefpapier, de speciale website en mond-tot-mondreclame. Veldhuis denkt dat inschrijving in het register van erkende pensioenadviseurs vooral waarde heeft richting bedrijven en accountants. “Verder zijn er neveneffecten. Zo verwacht ik dat ingeschrevenen een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt en ik weet uit ervaring dat je bij verzekeraars meer kunt bereiken.”
De SAR, voortgekomen uit de NVA en tevens uitvoerder van de erkenningsregelingen voor Registermakelaars in Assurantiën (RMIA) en Registeradviseurs in Assurantiën (RAIA), heeft de Erkenningsregeling Registerpensioenadviseurs (RPA) opgezet in samenwerking met de Kring van Pensioenspecialisten, de NVA en de pensioenketens Pensioendesk en PensioenPoint. “De NBVA wil eerst de definitieve vormgeving van de Wet Financiële Diensten afwachten”, zo verklaart NVA-vertegenwoordiger Frank de Jong de afwezigheid van de collega-standsorganisatie. Verder is er nog de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD), opgericht door Nando Akkermans. “Het verschil is dat ons register alleen openstaat voor adviseurs.”
Eisen
Om in aanmerking te komen voor het ‘keurmerk’ moet aan een zevental eisen worden voldaan. De eerste is het beschikken over relevante diploma’s. De RPA vindt acht verschillende opleidingen toereikend, waaronder Pensioenpraktijk 1 en 2 óf de branchecursus Leven. “Maar het gaat niet alleen om opleidingen”, benadrukt mede-initiatiefnemer Ivo Valkenburg. “Dit keurmerk is een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude. En kennis moet zowel vak- als productinhoudelijk aanwezig zijn.”
Andere eisen voor opname in het register zijn: pensioenadviseur als hoofdberoep, drie jaar werkervaring, voldoen aan de gedragscode Gidi en ondertekening van de RPA-gedragscode. Deze code schrijft onder meer voor dat de adviseur altijd de belangen van de klant voorop stelt, deze wijst op alternatieven en risico’s, dat hij een onpartijdige analyse van de markt maakt, en dat hij een dossier aanlegt. Verder mag een adviseur niet beperkt worden door productieverplichtingen, al beseft de SAR dat controle van die eis praktisch niet uitvoerbaar is.
Persoonsgebonden
Voor de eerste inschrijving in het register volstaat het overleggen van de relevante diploma’s en uiteraard het voldoen aan de andere eisen. Vanaf 2006 worden de erkende pensioenadviseurs tweejaarlijks getoetst, schriftelijk én mondeling. Voor de uitvoering van de toetsen wordt aangeklopt bij de SEA (Stichting Examens Assurantiebedrijf).
Opmerkelijk is dat het register voor de pensioenadviseurs persoonsgebonden is. “Hiermee lopen we vooruit op ontwikkelingen in de branche, waarbij tot nu toe alleen de feitelijk leider of vestigingsdirecteur over adequate diploma-eisen moet beschikken”, aldus NVA’er Frank de Jong. “Ik vind de vergelijking met een ziekenhuis wel goed: we accepteren het toch ook niet dat alleen de directeur alle diploma’s heeft en dat de chirurgen zelf ongediplomeerd zijn. Een kantoor mag zich dus niet afficheren met het keurmerk als één van haar adviseurs erkend is.”
De betrokken partijen verwachten twee- tot driehonderd adviseurs in het pensioenregister te gaan inschrijven; de registers RMIA en RAIA tellen momenteel elk zo’n tweehonderd inschrijvingen. “Misschien worden we wel verrast en gaat het in de praktijk om een veelvoud aan pensioenadviseurs”, erkent Valkenburg. “Ik kan me in elk geval niet voorstellen dat mensen wachten met een inschrijving. Een deskundig pensioenadviseur schreeuwt toch om een onderscheidend keurmerk?”
De ontwerpers van de RPA: Ivo Valkenburg (Pensioendesk), Bob Veldhuis (SAR), Frank de Jong (NVA), Jan van der Meer (PensioenPoint) en Max Bogaard (KPS).

Reageer op dit artikel