nieuws

Consument & Geldzaken gaat intermediair keuren

Archief

De vereniging Consument & Geldzaken (C&G) werkt aan een keurmerk voor financiële producten. Geldverstrekkers kunnen vanaf half september hun producten ter toetsing voorleggen. Ook de tussenpersoon kan voor zijn dienstverlening een keurmerk aanvragen.

Met het Keurmerk Consument en Geldzaken, zoals het kwaliteitsstempel officieel gaat heten, wil de consumentenvereniging (7.000 leden) de consument helpen het kaf van het koren te scheiden. “Er is geen andere sector waar zo’n grote wissel wordt getrokken op de betrouwbaarheid en kwaliteit van de aanbieders”, meent de vereniging.
Het keurmerk, dat half september wordt ingevoerd, is er voor drie vormen van dienstverlening: consumptief krediet, verzekeringsadvisering en beleggingsfondsen. Aan de normen van de beleggingsfondsen wordt nog gewerkt. Naar verwachting zijn die in het najaar klaar. De normen voor consumptief krediet en verzekeringsadvisering zouden in een afrondende fase zijn.
C&G gaat niet op eigen initiatief producten van een keurmerk voorzien: de aanbieders van financiële producten moeten zelf een aanvraag bij de vereniging indienen. Voldoet het consumptief krediet of het beleggingsfonds aan de eisen, dan mag de aanbieder voor dat product het keurmerklogo voeren.
Koffiedik
Opvallend is dat C&G geen verzekeringsproducten gaat keuren, maar zich alleen richt op de advisering ervan. “We richten ons op de consument, en die is gebaat bij een goede advisering, zodat hij een goede afweging kan maken. Anders gaat het mis. Goede voorlichting is het kernpunt in onze keurmerkcriteria”, zegt woordvoerder Anton Weenink. Over de overige eisen laat hij nog niet veel los, behalve dat ze nu ter toetsing bij een beoordelingscommissie liggen. C&G zegt niet te kunnen schatten hoeveel tussenpersonen het keurmerk aan zullen vragen. “Dat is koffiedik kijken. Heel veel zullen er in ieder geval niet geïnteresseerd zijn.”
Het toetsen van de dienstverlening van een kantoor zal schriftelijk plaatsvinden en door middel van mystery shopping: iemand van C&G brengt dan als klant een bezoekje aan het kantoor. “Kantoren die eenmaal in het bezit van een keurmerk zijn, zullen periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd worden. We kunnen het namelijk ook weer afnemen.”
Marketingoogpunt
“Een wezenlijk verschil met de bestaande keurmerken is dat het hier om een keurmerksysteem gaat dat door een consumentenorganisatie is ontwikkeld. De meeste bestaande keurmerken zijn ontwikkeld op initiatief van de branche zelf”, aldus Weenink. Volgens hem zijn de initiatiefnemers “meestal belanghebbende aanbieders of branche-organisaties waarbij niet zelden het marketingoogpunt voorop staat”. De voorwaarden voor het Keurmerk Consument & Geldzaken zijn “primair ontwikkeld met het oog op de consument.”

Reageer op dit artikel