nieuws

Code Rendement en Risico gaat wellicht op in bijsluiter

Archief

Het bestuur van de sector Levensverzekering van het Verbond heeft de intentie uitgesproken om tot een integratie te komen van de financiële bijsluiter (voorheen kernpuntendocument) en de herziene Code Rendement en Risico. “Dubbele informatietrajecten worden hiermee voorkomen”, aldus het Verbond.

Het Verbond zegt in de afgelopen maanden veelvuldig overleg te hebben gevoerd met vertegenwoordigers van de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) en het ministerie van Financiën. Het voorstel van het Verbond om de werkingssfeer van de financiële bijsluiter te beperken tot producten die momenteel onder de Code Rendement en Risico vallen, is door de RFT overgenomen.
De RFT stelt hieraan wel de voorwaarde dat voor de overige producten, zoals natura-uitvaartverzekeringen en eenvoudige risicopolissen, verbeterde informatieverstrekking op een andere manier wordt vormgegeven. Het Verbond heeft daarom een werkgroep geformeerd die, in overleg met de Pensioen- en Verzekeringskamer, voor deze producten een vereenvoudigde financiële bijsluiter moet ontwikkelen.
Integratie
Een tweede werkgroep van het Verbond werkt de voorgenomen integratie van de rendementscode in de financiële bijsluiter uit. Omdat de code een bredere reikwijdte heeft dan de financiële bijsluiter, waarin (nog) geen regels zijn vastgelegd omtrent onder andere brochures en reclame-uitingen, is vooralsnog besloten om dit deel van de Code in stand te houden op basis van zelfregulering.
De twee werkgroepen zullen naar verwachting de eerste voorstellen eind oktober gereed hebben. “Tussen 1 januari en 1 juli 2002, de periode tussen implementatie en het ingaan van de daadwerkelijke verstrekkingsplicht van de financiële bijsluiter, blijft de Code Rendement en Risico volledig en onverkort van kracht”, zo meldt het Verbond.

Reageer op dit artikel