nieuws

‘Code Calimero’

Archief

Communicatie is soms moeilijk voor het Verbond van Verzekeraars

Zeker als er moet worden gereageerd op heikele kwesties waarbij de eigen rol in het geding is. Nog lastiger wordt het als je eigen bestuursvoorzitter Paul van de Geijn in zijn jaarrede laat weten dat verzekeraars beter met kritiek van buiten moeten leren omgaan. “Of we het nou willen of niet, er wordt op ons gelet. Er wordt steeds meer van ons verwacht en we krijgen vaak de wind van voren. We willen daarop nogal eens verongelijkt reageren: zo slecht doen we het toch niet? Maar die Calimero-rol past ons niet”, zei Van de Geijn. Dezelfde dag nog kruipt directeur Eric Fischer in die door Van de Geijn zo verfoeide Calimero-rol als hij reageert op het jongste jaarverslag van de toetsingscommissie Code Rendement & Risico, dat ondubbelzinnig aantoont dat drie jaar na dato nog niet één levensverzekeraar zich volledig conformeert aan de spelregels. Daar waar de toetsingscommissie haar bevindingen “teleurstellend” noemt, is Fischer “ingenomen” en concludeert hij tevreden dat weliswaar de code “niet automatisch vlekkeloos wordt toegepast”, maar dat verzekeraars correcties van de commissie “loyaal” opvolgen. Hoezo ingenomen, als de commissie wijst op overtredingen van vitale punten, zoals het ten onrechte suggereren van ‘zekerheid’, het onvermeld laten dat niet de gehele premie wordt belegd, het verbloemen van en schuiven met kosten en het gebruik van eigen termen vanwege commercieel gewin? Is het loyaal om de code massaal te overtreden? Is het loyaal dat de helft van de levensverzekeraars vijf maanden of meer er over doet om tot een toezegging te komen dat het publieksmateriaal zal worden aangepast? Op vrijwel alle punten van de code blijven levensverzekeraars stelselmatig in gebreke, terwijl toenmalig Verbondsvoorzitter Sam Jonker al in 1999 sterk aandrong op naleving van de code. “Als we in de vereniging iets met elkaar afspreken, laten we ons er dan ook aan houden”, waarschuwde Jonker destijds voor een overheidsingrijpen. In plaats van verzekeraars nu eens serieus te manen om de code te eerbiedigen, volhardt het Verbond in een voorstelling van zaken die van weinig realiteitszin getuigt. “Alle maatschappijen hebben zich aan de code gehouden”, meldt het Verbond doodleuk in zijn eveneens vorige week verschenen jaarverslag. Om opnieuw met Van de Geijn te spreken: die Calimero-rol past verzekeraars niet. Dit soort struisvogelpolitiek doet de branche meer schade dan goed. Wim Abrahamse redactie@amweb.nl

Reageer op dit artikel