nieuws

Centraal Beheer moet schade ingestorte toren vergoeden

Archief

Centraal Beheer Achmea moet de schade vergoeden die is ontstaan door het instorten van de toneeltoren van een in aanbouw zijnde schouwburg in Hoorn. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam beslist in een kort geding, dat was aangespannen door aannemer Heddes.

Op 10 april stortte de toneeltoren in van de in aanbouw zijnde Hoornse schouwburg Het Park. De gemeente Hoorn stelde als opdrachtgever hoofdaannemer Heddes aansprakelijk. Centraal Beheer, bij wie Heddes een Construction All Risks-verzekering (CAR) heeft gesloten, weigerde echter de schade (ca. ( 10 mln) door de instorting te vergoeden wegens grove nalatigheid. Tijdens te bouw zouden te veel fouten zijn gemaakt, iets wat werd bevestigd door een TNO-onderzoek. Heddes wierp hiertegen in dat schade door eigen schuld is meeverzekerd.
De rechtbank heeft Heddes in het gelijk gesteld. Schade door eigen schuld is meeverzekerd in de door Heddes gesloten CAR-polis en er is geen sprake geweest van opzet of grove schuld. CB moet derhalve de schade vergoeden. De Achmea-dochter heeft zich bij de uitspraak neergelegd.
Heddes-directeur Kees van Iwaarden: “Hiermee is duidelijkheid ontstaan over de voortgang van de nieuwbouw en over de functie van de CAR-verzekering in het algemeen voor de hele bouwbranche. Het doel van de CAR-verzekering is juist om zonder discussie over oorzaak en verantwoording door te kunnen gaan met de bouw. Met deze uitspraak is dus indirect heel bouwend Nederland gediend”.

Reageer op dit artikel