nieuws

CDA wil afschaffing eigenwoningforfait

Archief

Het CDA wil dat het eigenwoningforfait (voorheen huurwaardeforfait) wordt afgeschaft voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost. Tweede-Kamerlid Hans Hillen (CDA) heeft daartoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend.

In een toelichting stelt het CDA dat het onredelijk is dat huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost en daarmee geen hypotheekrente meer aftrekken, toch te maken krijgen met een belastingaanslag in de vorm van het eigenwoningforfait. In het voorstel van het CDA bedraagt dit forfait nooit meer dan de aftrekbare hypotheekrente. Is de hypotheek volledig afgelost, dan wordt ook geen bedrag aan inkomsten uit de eigen woning meer bij het inkomen geteld.
Verder moet de afbouw van het eigenwoningforfait ertoe bijdragen dat hypotheekschulden eerder worden afgelost. “De hypotheekrenteaftrek zoals deze thans is vormgegeven, bevordert de daadwerkelijke aflossing van de hypotheekschuld niet. Sterker nog, deze faciliteit moedigt juist aan om de schuld zo lang mogelijk in stand te houden”, aldus het CDA, dat vreest dat vooral jongeren met een hoge hypotheek in de problemen gaan komen bij dalende huizenprijzen en beleggingskoersen. Daarnaast achten de christen-democraten het in belang van de nationale economie dat de totale hypotheekschuld – die met ( 643 mld groter is dan de staatsschuld van ( 406 mld – wordt teruggeschroefd.

Reageer op dit artikel