nieuws

Cao-onderhandelingen nog steeds moeizaam

Archief

Allianz-topman Henri van Lent zette begin dit jaar de toon voor de cao-onderhandelingen. De boodschap luidde: kostenbeheersing. Bij de onderhandelingen in het voorjaar blijkt dat een loonsverhoging van 2,5% er niet in zit en dat het premievrij pensioen niet langer heilig is. Slechts een handjevol cao’s is inmiddels gesloten en de verwachting is dat het een heet najaar wordt. Een overzicht.

Delta Lloyd was begin dit jaar de eerste die een concern-cao tot 1 juni 2004 sloot. De cao geldt voor circa 5.000 medewerkers. Het hete hangijzer bij de overige cao-onderhandelingen speelde niet bij Delta Lloyd. De werknemers kunnen nog steeds genieten van een premievrij pensioen.
Bij de cao van de Rabobank, waar Interpolis-dochter niet onder valt, is besloten pas over tien jaar iets te doen aan het pensioen. Na 1 januari 2014 wordt de bijdrage van werknemers aan hun pensioen in twee jaar gelijkmatig ingevoerd. Medewerkers die na 1 januari 2004 in dienst komen, betalen direct deze bijdrage. De loonsverhoging is 2,5% en is 1 juli van dit jaar ingegaan.
Bij ING is vlak voor de zomer een cao gesloten. Een studie naar het pensioen wordt in het najaar uitgevoerd. Daardoor betalen de medewerkers in ieder geval komend jaar nog geen pensioenpremie. De lonen gingen per 1 juli omhoog met 1,75% en per 1 januari nog eens met 0,75%. De cao kwam niet zonder slag of stoot rond. Dreiging met acties waren nodig om partijen weer om de tafel te krijgen.
Op 27 mei van dit jaar werd vastgesteld dat de onderhandelingen bij Achmea vastgelopen waren. Heikel punt was, hoe kan het anders, de pensioenbijdrage. Volgens de werkgever kon er geen sprake zijn van een structurele cao-verhoging en de 2,5% loonsverhoging zoals overeengekomen in het Sociaal Akkoord was eveneens onmogelijk. Ten aanzien van het pensioen wil Achmea de eigen bijdrage in de pensioenregeling verhogen naar een marktconforme verhouding. Dat betekent een premieverdeling van eenderde voor de werknemer en tweederde voor de werkgever. De werknemers van Achmea betalen al sinds 1999 een eigen bijdrage van 1% van het pensioengevend salaris, waarbij was afgesproken dat deze eigen bijdrage van 1% tot januari 2005 niet gewijzigd zou worden. De vakbonden hebben voor de zomer een aantal vragen gesteld over de cijfers. Zo stelt Achmea dat de pensioenlasten 24% of meer bedragen. Onduidelijk is volgens Unie-bestuurder Ewoud Teerink of dat is van de pensioengrondslag of van de totale loonsom. “Wij willen helderheid in de cijfers. De antwoorden moeten binnenkort komen. In overleg met de andere vakbonden stellen we vast hoe nu verder.” “Vooralsnog staan geen nieuwe gesprekken gepland.
Middelloon
SNS Reaal en de bonden zijn 16 september weer om de tafel gaan zitten. Unie-bestuurder Wim Brouwer: “Uit personeelsbijeenkomsten blijkt dat het personeel absoluut niet overtuigd is van de noodzaak tot ingrijpen in de pensioenen. Wij hebben de werkgever uitgedaagd om aan het personeel uit te leggen waarom het wel nodig is. De komende week houden we enquêtes. Als blijkt dat de ‘informatieoverdracht’ gelukt is, gaan we verder praten. Als echter blijkt dat de werkgever het niet heeft kunnen uitleggen, dan wordt het een moeilijk verhaal.
Overigens begrijpen wij dat SNS het pensioen wil aanpassen. Zij voert een onbegrensde eindloonregeling en het is premievrij. Dat is op te lossen door een middelloonregeling. Daarover zijn we in onderhandeling, maar SNS wil te veel. Tegelijk met de overgang naar een middelloonregeling, wil men een eigen bijdrage invoeren en ook de leeftijdsgrens aanpassen. Het lijkt wel ‘rupsje nooit genoeg’.”
Op 14 oktober proberen de vakbonden en het Verbond van Verzekeraars de vastgelopen onderhandelingen voor de bedrijfstak-cao weer in gang te zetten.
Wim Brouwer: “SNS lijkt wel rupsje nooit genoeg”.

Reageer op dit artikel