nieuws

Britse toezichthouder FSA gaat producten op internet vergelijken

Archief

De Britse toezichthouder voor financiële diensten, de Financial Services Authority (FSA), gaat consumenten in staat stellen om via zijn website (www.fsa.gov.uk/tables) diverse financiële producten met elkaar te vergelijken. “Hierdoor verschuift de machtsbalans meer in de richting van de consument”, aldus de FSA.

De FSA is erg enthousiast over het eigen initiatief. “Het is voor het eerst dat een financiële toezichthouder op één plaats makkelijk te begrijpen, vergelijkende productinformatie bij elkaar brengt die gebaseerd is op diverse betrouwbare en objectieve indicatoren”, zo claimt de toezichthouder. Met zijn productvergelijkingsmodules zegt de FSA in eerste instantie te beogen “consumenten beter te informeren, waardoor zij beter in staat zijn om zelf beslissingen te kunnen nemen op financieel gebied”.
Wel stelt de FSA nadrukkelijk dat de uitkomsten van haar productvergelijkingen niet moeten worden gezien als een ‘aanbeveling’ of als ‘beste koop’ voor één of ander financieel product. “Veel consumenten zullen nader advies nodig hebben bij het bepalen van de definitieve keuze. Ons voornaamste doel is hen hierbij op weg te helpen. We bieden een hulpmiddel voor consumenten om zelf een eerste selectie te maken uit de diverse aanbiedingen en om in het vervolgtraject bij het raadplegen van een financieel adviseur of in het rechtstreekse contact met de financiële dienstverlener beter beslagen ten ijs te kunnen komen.”
Het Britse ministerie van Economische Zaken, dat twee jaar geleden mede aan de wieg stond van het FSA-initiatief, laat in een reactie weten bijzonder content te zijn over de definitieve komst van de productvergelijkingsmodules. “In de praktijk blijkt bepaalde financiële informatie voor de consument soms moeilijk te vergaren te zijn. Het pionierswerk van de FSA vult op betrouwbare en objectieve wijze een essentieel informatiehiaat op het gebied van financiële diensten op en maakt de weg vrij voor een meer transparante en competitieve marktplaats. Een goede zaak, een zowel voor consumenten als de bedrijfstak zelf.”
Eerste module
Via de FSA-website wordt voorlopig alleen informatie verstrekt over het actuele aanbod aan zogeheten unit trusts ISA’s (Individual Saving Accounts). Dit is een door de Britse overheid fiscaal gestimuleerde spaarvorm op beleggingsbasis. In de productvergelijking zijn de gegevens van in totaal honderd verschillende beleggingsfondsen opgenomen.
De komende weken zullen consumenten via de speciale site ook de op de markt zijnde producten voor pensioenen, kapitaalverzekeringen, beleggingsobligaties, spaarproducten en (leven)hypotheken met elkaar kunnen vergelijken. Aan de invulling van die productvergelijkingsmodules wordt momenteel nog hard gewerkt.
Kosten en inhoudingen
Consumenten kunnen zich op een gebruikersvriendelijke manier al ‘klikkend’ door de FSA-site bewegen en stapsgewijs kennis nemen van de gewenste financiële producten. Op zeer begrijpelijke wijze worden de diverse financiële producten uitgelegd, waarvoor ze dienen en hoe ze werken. Ook is een directe doorschakeling mogelijk naar de websites van aanbieders en intermediairs en die van andere informatiebronnen, zoals branche- of consumentenorganisaties.
Consumenten kunnen ook wensen intoetsen, bijvoorbeeld de looptijd van de beleggingspaarvorm en het bedrag per maand of ineens dat zij hieraan willen uitgeven. Vervolgens rolt van het gevraagde product een lijst met aanbieders uit het systeem, waarbij op overzichtelijke wijze de belangrijkste kenmerken per product naast elkaar zijn gelegd.
In het overzicht van kenmerken zijn onder meer opgenomen: de invloed van kosten en premie-inhoudingen op afkoopwaarden en rendementen bij een bepaalde duur. Verder wordt aangegeven waar de producten verkrijgbaar zijn: bij onafhankelijke financiële adviseurs, bij loondienstagenten of rechtstreeks bij de verzekeraars of andere financiële instellingen. Waar mogelijk wordt derhalve informatie verschaft over eventuele ‘gebondenheid’ van het intermediair.
Overigens presenteert de toezichthouder de informatie op alfabetische volgorde. “Consumenten kunnen zelf wel ranglijsten maken”, aldus de FSA.
Database Aequos
De informatie op de FSA-site wordt dagelijks ‘ververst’ en daardoor up-to-date gehouden. Dit wordt verzorgd door The Research Department, het onderzoeksbureau uit het Britse Buckinghamshire dat ook het op de Nederlandse markt verkrijgbare softwarepakket Aequos heeft ontwikkeld. In ons land maakt MoneyView hiermee een vergelijking van levenproducten mogelijk.

Reageer op dit artikel