nieuws

Bouwman-verdachte: ‘Er is helemaal niet geknoeid’

Archief

Bouwman-verdachte: ‘Er is helemaal niet geknoeid’

“Mateloos frustrerend.” Zo vat Dita Leeuwerik (29) haar huidige situatie samen. Zonder werk, door een in haar ogen onnodig faillissement van P. Bouwman Consultancy in Westerbork. Door Justitie verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie en gebrandmerkt in de media. Ten onrechte, vindt ze, maar dat helpt in het maatschappelijk leven niet. “Het oppakken van een normaal leven wordt door dit alles enorm belemmerd.”
Vanuit haar woning in Westerbork vertelt Dita Leeuwerik over haar ervaringen van de afgelopen maanden. “Niemand heeft nog naar mijn kant van het verhaal gevraagd. Onderwijl creëren de media wel een negatief beeld van mij en mijn voormalige werkgever. Dat beeld klopt niet.”
Leeuwerik trad in het najaar van 1996 in dienst van Bouwman Consultancy. Daarvoor had ze bij een vestiging van ABN Amro gewerkt en bij een assurantiekantoor in Westerbork. Binnen een jaar werd ze bij Bouwman hoofd van de binnendienst. Gevoed met geld van verzekeraar Aegon dijde Bouwman Consultancy in rap tempo uit, door overnames in Heerenveen, Hoogeveen, Groningen, Dalen en Harlingen. Leeuwerik kreeg de leiding over de verzekeringsactiviteiten op alle vestigingen. De status ‘levenspartner’ van Peter Bouwman, zoals onlangs ook nog in AM vermeld, is niet correct. “Dat was tijdelijk, in 1999.”
De relatie tussen Bouwman en Aegon bleef wel warm, maar volgens Leeuwerik werd met meerdere verzekeraars zaken gedaan. “De Westerbork-portefeuille bestond voor meer dan 90% uit producten van Aegon, maar in de overgenomen portefeuilles waren ook andere maatschappijen vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld Royal Nederland (bij voormalig Royal-captive Balkema & Brouwer in Groningen), Amev (in Heerenveen) en Nationale-Nederlanden. Op het laatst deden we met vele verzekeraars zaken. Er waren absoluut geen productieverplichtingen ten opzichte van Aegon.”
Vermogensbeheer
Volgens Leeuwerik was Bouwman Consultancy een gezond bedrijf. “De verzekeringsportefeuille was van goede kwaliteit. Dat heeft Aegon ook erkend. Ze hebben letterlijk gezegd dat Bouwman een van hun grootste en beste tussenpersonen was, met een uitzonderlijk goede verzekeringstak.”
De problemen begonnen na berichten in de regionale media, mede gevoed door een stroom beschuldigingen van ex-medewerker Hans Woltersom (nu directeur van Beiler Assurantiën). In oktober 2000 volgde de aanstelling van bewindvoerder mr. Hemmes, de huidige curator. “Dit gebeurde op last van De Nederlandsche Bank, die had geconstateerd dat wij een onderdeel vermogensbeheer hadden, waarvoor we geen vergunning hadden.”
“Tot dat moment wisten wij niet dat daarvoor een vergunning nodig was. Dat kun je naïef noemen, maar we zijn bij de oprichting door een notaris geadviseerd en die heeft ons er ook niet op geattendeerd. De fiscus heeft er vooraf ook nog naar gekeken. PB Vermogensbeheer is trouwens in 1997 al opgericht op initiatief van Peter de Vries. Dat is een voormalig inspecteur van Aegon, die in 1993 al hielp bij de opzet van Bouwman Consultancy en die in 1997 de BV-structuur heeft opgezet en ook een aandeel in het bedrijf heeft genomen.”
Volgens Leeuwerik spreekt Aegon niet de waarheid als zij zegt pas in het jaar 2000 te hebben ontdekt dat Bouwman aan vermogensbeheer deed. “Dat moeten ze al eerder geweten hebben. De Vries stapte rechtstreeks van Aegon over naar Bouwman en zette de tak op. Later zijn nog vijf Aegon-werknemers (Jan Smit, Salvatore Tundo, Dick van Roest, Serge Evers en Willem Groot Wassink) bij Bouwman in dienst getreden, met wie regelmatig contact werd onderhouden.”
Van beleggingen is overigens nooit sprake geweest, zegt Leeuwerik. “Particulieren legden gelden in bij PB Vermogensbeheer en kregen een contract waarin duidelijk stond dat ze gelden beleenden. In ruil kregen klanten 5,4% rente per jaar. De gelden werden als lening gegeven aan (onder meer) andere Bouwman-vennootschappen. Er werd nooit meer geld uitgezet dan er aan overwaarde in het bedrijf was, zodat de ingelegde gelden altijd gedekt waren.” Maar dat de inleg wel risico’s kende, bleek vorig jaar toen Bouwman failliet ging en daarmee het uitgeleende geld weg was.
Provisiestop
Volgens Leeuwerik zijn er twee redenen voor het faillissement: een niet aflatende stroom negatieve berichten in de media en het terugtrekken van een toegezegde financiering door Aegon alsmede het stopzetten van provisiebetalingen. “Die financiering heeft Aegon eind mei/begin juni 2000 nog toegezegd. En wat die provisiestop betreft: op de rekeningen-courant van nevenvestigingen stonden enkele negatieve saldi en Aegon bevroor vervolgens de belangrijkste rekening-courant van Bouwman Consultancy Westerbork. Dat kon en mocht helemaal niet. Maar wat moesten wij? Een kort geding aanspannen, terwijl we hoopten een financiering van Aegon te krijgen? Nee, we hadden voor een premie-omzet bij Aegon van ( 33 mln per jaar op wat meer krediet gerekend. Tegelijkertijd leidde de negatieve publiciteit ertoe dat klanten hun gelden gingen opvragen en wij geen andere financiering meer konden krijgen. Tja, en zo kom je in financiële problemen.”
Malversaties
Na het faillissement nam het nieuwe intermediairbedrijf Drieheer Adviesgroep de portefeuille direct over, met medeneming van 33 Bouwman-personeelsleden. Daaronder ook Peter Bouwman en Dita Leeuwerik. Na twee maanden werden zij ontslagen “wegens gebleken malversaties”, zoals mede-eigenaar Lourens Slagter dat naderhand in de Leeuwarder Courant motiveerde. Leeuwerik: “Malversaties; ik vind dat nogal wat. Dat is een groot woord, hoor. Als reden is destijds naar mij toe opgegeven dat ik één overboeking heb verricht zonder overleg – terwijl ik daartoe wel bevoegd was – en dat ik richting SER op mijn arbeidscontract heb aangegeven dat dit contract officieus was en dat ik met een bepaald artikel nog niet akkoord was gegaan. Ik moest dat contract aan de SER tonen, omdat ik feitelijk leidinggevende was in Westerbork.”
Leeuwerik heeft het ontslag aangevochten en kreeg kort voor de rechtszaak een schikking aangeboden. “Maar ja, vanwege de ‘verstoorde arbeidsrelatie’ kon ik mijn werk wel vergeten.”
Politieverhoren
In februari van dit jaar, amper een maand na haar ontslag bij Drieheer, kreeg ze bezoek van de politie. Het Interregionaal Fraudeteam deed bij nog vijf anderen een inval. Leeuwerik somt op: Wim Jansen (directeur buitendienst en leidinggevende voor vermogensbeheer), Bert Post (office-manager Westerbork), Jan Hartkamp (controller), Anita Kleis (medewerker hypotheken) en algemeen directeur Peter Bouwman.”
Een half jaar later, op 20 augustus, werd Leeuwerik om 07.00 uur ’s morgens door de politie opgehaald voor verhoor. In totaal werden elf mensen gedurende enkele weken verhoord op verschillende politiebureaus in het noorden van het land. Leeuwerik: “Naast de zes eerder genoemden nog John Spakman (leasing), Peter de Vries (ex-algemeen directeur), Jan Smit (directeur Hypotheken), Marc Berkhout (rekening-courant) en Bert Hoogeboom (extern accountant).”
Leeuwerik gruwelt bij de gedachten aan de ervaringen met Justitie. “Zo’n inval is een complete inbreuk op je privacy. Je krijgt mensen over de vloer die een paar uur lang alles doorzoeken, maar dan ook alles. Je mag op de bank gaan zitten en iemand tegenover je houdt je continu in de gaten. Ze nemen je computer mee, je mobiele telefoon, je privé-administratie, noem maar op. Inmiddels heb ik enkele mappen, m’n mobiel en m’n computer terug. Heb ik zelf moeten ophalen.”
De verhoren bleken nog een graadje erger. In totaal zat Leeuwerik negentien dagen vast. “Vooral de manier waarop je wordt behandeld, heeft me enorm gestoord. Het continu meelopen naar het toilet alsof ik vluchtgevaarlijk was, de intimiderende wijze van verhoren en de in mijn ogen niet relevante vragen over mijn privé-leven. Ik vond het mensonterend.”
De aanklacht tegen de verhoorde personen luidt: oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet Toezicht Kredietwezen en deelname aan een criminele organisatie. Leeuwerik denkt dat het strafrechtelijke onderzoek uiteindelijk bijzonder weinig gaat opleveren. “Volgens mij is de enige fout geweest dat er aan vermogensbeheer is gedaan zonder vergunning. Van beleggingsfraude of geknoei met leasecontracten of hypotheken is bij mijn weten geen sprake geweest. Er zijn geen gelden weggesluisd, er is helemaal met niets geknoeid. Alles is keurig bijgehouden, de administratie was juist zeer uitvoerig. We sloten trouwens 250 hypotheken per jaar en er heeft nooit eerder een maatschappij aan de bel getrokken dat er iets niet klopte. Er is ook nooit een hypotheek beëindigd wegens wanbetaling, of iets dergelijks.”
Nieuwe baan
Het onderzoek van Justitie kan, zo heeft Leeuwerik van rechercheurs begrepen, nog wel één tot anderhalf jaar duren. In die tijd moet ze proberen weer haar leven op te pakken en dat blijkt niet mee te vallen. “Het duurt ontzettend lang om je onschuld aan te kunnen tonen; als je dat überhaupt al kunt aantonen.”
“Voor de buitenwereld blijft toch staan dat ik hebt gewerkt voor Bouwman Consultancy en in de media word ik herhaaldelijk genoemd als één van de hoofdverdachten. Daar worden werkgevers niet enthousiast van. De assurantiewereld is heel klein, dus welke kans heb ik eigenlijk nog in deze branche?”
Dita Leeuwerik: “Die negentien dagen hechtenis waren mensonterend.”
Dita Leeuwerik: medeverdachte in de fraudezaak van Bouwman Consultancy. “Daar worden werkgevers niet enthousiast van.” Ze vult haar dagen onder meer met wandelingen met haar twee honden.
Peter Bouwman: geen commentaar
Op advies van advocaat mr. De Jong ziet hoofdrolspeler Peter Bouwman (35) af van commentaar op de ondergang van zijn bedrijf en de aanklachten tegen zijn persoon. “Misschien later. Maar de strafrechtelijke procedure is nog in volle gang en mensen geloven hem op dit moment toch niet”, aldus De Jong, die overigens ook de belangen van Dita Leeuwerik behartigt. “Bij haar ligt de zaak toch anders. Zij is niet dé hoofdverdachte.”
‘Aegon wist pas in mei 2000 van vermogensbeheer’
Verzekeraar Aegon houdt vol pas in mei 2000 te hebben ontdekt dat Bouwman Consultancy aan vermogensbeheer deed. Woordvoerder Jan Driessen: “Namens het managementteam is Rieno Pier bij Bouwman op bezoek geweest, omdat weer om een financiering was gevraagd. Dat vonden wij raar, aangezien het een gezond bedrijf was met een voorbeeldige verzekeringsportefeuille. Pier ontdekte rare dingen, die in een accountantsonderzoek in juni werden bevestigd. Daarop hebben we aangifte gedaan bij de Economische Controle Dienst.”
Curator Bouwman betaalt Drieheer ( 2,5 mln
Drieheer Adviesgroep, de koper van de 5.500 relaties tellende verzekeringsportefeuille van Bouwman Consultancy, heeft ( 2,5 mln teruggekregen van curator Hemmes.
Eerder dit jaar was nog een koopsom van ( 4,7 mln betaald, gefinancierd door verzekeraar Amev. “Bij de berekening van de portefeuillewaarde is door medewerkers van Bouwman van volstrekt verkeerde getallen uitgegaan”, zegt curator Hemmes. “Absurd natuurlijk!”
Drieheer (13 medewerkers) huist overigens niet meer in Westerbork, maar in Heerenveen. De particuliere portefeuille wordt wellicht verkocht. “We overwegen dat”, zegt directeur Lourens Slagter. “We willen meer de zakelijke kant op.” Eigenaren van Drieheer zijn Slagter (47), Douwe de Vries (43) en sinds augustus ook Ineke Tekstra (42). Zij is samen met De Vries eigenaar van Tekstra-Kuijkhoven Adviesgroep in Veenendaal – niet te verwarren met de Kuijkhoven Adviesgroep – en werkte voorheen bij Aegon.

Reageer op dit artikel