nieuws

Bouwbedrijf spant kort geding aan tegen Centraal Beheer

Archief

Heddes Bouw uit Hoorn heeft een kort geding aangespannen tegen Centraal Beheer Achmea. Inzet is de vergoeding van schade die is ontstaan door het instorten van een toren tijdens bouwwerkzaamheden aan een schouwburg.

Op 10 april stortte de toneeltoren in van de in aanbouw zijnde Hoornse schouwburg Het Park. De gemeente Hoorn stelde als opdrachtgever hoofdaannemer Heddes aansprakelijk. Centraal Beheer, bij wie Heddes een Construction All Risks-verzekering (CAR) heeft gesloten, weigert echter de schade door de instorting te vergoeden.
De Achmea-dochter is van mening dat tijdens te bouw te veel fouten zijn gemaakt. Een onderzoek door TNO – in opdracht van de gemeente Hoorn – wijst uit dat de constructie vier gebreken vertoont die uiteindelijk hebben geleid tot het instorten van de toren: de bout- en lasverbindingen van de hoofdspanten zijn onvoldoende sterk, voor de hoofddraagconstructie van de toneeltoren is een te zwakke staalsoort gebruikt, de gedrukte bovenrand van de hoofdspanten is onvoldoende stabiel en de verticale stabiliteitsverbanden in de gevel ontbreken geheel of ten dele.
Grove nalatigheid
Voor Centraal Beheer waren de tekortkomingen voldoende reden om vergoeding van de schade, geschat op ongeveer ( 10 miljoen, te weigeren vanwege grove nalatigheid. Een woordvoerder: "Er is sprake geweest van een verkeerde staalconstructie. Er zijn grenzen aan wat een normaal risico is; ook als bouwer heb je verplichtingen. Wij vinden dat we vergoeding terecht hebben geweigerd en zien het kort geding vol vertrouwen tegemoet. De polis loopt gewoon door".
Directeur Kees van Iwaarden van Heddes stelde in het Noordhollands Dagblad: "Wij pikken dit niet. Centraal Beheer zegt doodleuk dat we geen fouten mogen maken. Dat zet de hele Nederlandse bouwwereld op zijn kop. In feite kan je dus nooit meer een bouwwerk verzekeren".
De advocaat van Heddes, mr. Van Ramshorst, stelt in zijn pleitnotitie: "De polis geeft dekking ook in geval van eigen schuld of nalatigheid aan de zijde van één der bij het werk betrokken partijen. Al die partijen zijn onder de polis verzekerd". Van Ramshorst vermeldt verder dat communicatieproblemen tussen de aannemers onderling zouden hebben geleid tot de zwakke constructie. Heddes zou dit reeds in maart hebben gesignaleerd, maar "de gemeente toonde zich ernstig verbolgen over het feit dat men niet door wilde werken", aldus Van Ramshorst. "De gemeente tracht nu door middel van sommaties en dwangsommen de aannemer te dwingen tot uitvoering van lastige en gecompliceerde voorzieningen, zonder zekerheid over welke verzekeringsdekking dan ook. Heddes peinst er niet over om haar personeel en onderaannemers een onverzekerd werk op te sturen". Voordat er duidelijkheid is over de dekking van de schade, ligt de bouw stil. Het kort geding dient op 10 oktober voor de rechtbank in Amsterdam.
Pikant detail is, dat de constructie zou worden aangemeld om mee te dingen naar de Nationale Staalprijs voor opmerkelijke staalconstructies.

Reageer op dit artikel