nieuws

Borst: ‘Thuiszorgpolis van Achmea overbodig’

Archief

Minister Borst vindt de ThuiszorgAcuutVerzekering van Zilveren Kruis Achmea “overbodig”. In antwoord op Kamervragen deelt ze tevens mee, dat bij bij het product geen sprake is van voorrangszorg en van tweedeling in de zorg.

De ThuiszorgAcuutVerzekering van Zilveren Kruis Achmea biedt in acute gevallen thuiszorg totdat de indicatie voor de AWBZ-thuiszorg is gegeven. Minister Borst vindt de verzekering overbodig, omdat in spoedgevallen al voordat die indicatie is gegeven, het recht bestaat op AWBZ-thuiszorg. “Een aparte thuiszorgverzekering om voorafgaand aan het indicatiebesluit zorg te ontvangen voorziet mijns inziens dan ook niet in een noodzakelijke behoefte”, concludeert Borst in antwoord op vragen van het Kamerlid Kant (SP). Borst gaat in haar antwoorden voorbij aan het argument van Achmea dat thuiszorg via de reguliere thuiszorginstellingen niet altijd acuut voorhanden is. Daarom maakt Achmea voor de verzekering gebruik van particuliere thuiszorgbureaus. Omdat het gaat om particuliere zorg, wijst Borst de suggestie van Kant van de hand, dat er sprake is van een dekking waarvoor al AWBZ-premie is betaald.
Negatieve beeldvorming
Borst wijst de suggestie van de hand dat de thuiszorgpolis ‘tweedeling in de zorg’ in de hand werkt. “Alle geïndiceerden voor de AWBZ-thuiszorg hebben gelijke rechten en dat wordt niet doorkruist door de ThuiszorgAcuutVerzekering” is haar redenatie. Ook is er volgens Borst geen sprake van ‘voorrangszorg’ “aangezien de verzekering aanvullende zorg dekt en Achmea een particuliere verzekeraar is die zich niet bezig houdt met de uitvoering van de AWBZ maar zich op de particuliere zorgmarkt begeeft”.
Op de vraag “erkent u dat op deze manier wachtlijsten kunnen worden omzeild”, antwoordt Borst ontkennend. “Voor de aanvullende polis stelt Achmea weliswaar de indicatie, maar vervolgens wordt altijd het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan) ingeschakeld om de AWBZ-indicatie te stellen.” Borst maakt hierbij de kanttekening dat “in het indicatiebesluit de mate van urgentie per verzekerde wordt bepaald. Borst is echter niet te spreken over de ‘uitstraling’ van de polis. Het product is negatief “voor de beeldvorming van de zorgkantoren” (die de AWBZ-zorg uitvoeren). “En dat juist op een moment dat we de goede weg opgaan in het oplossen van de wachtlijstproblematiek en de zorgkantoren zich volop inzetten de wachtlijsten te reduceren.”

Reageer op dit artikel