nieuws

BKR registreert bijna 6% meer kredieten

Archief

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft vorig jaar ruim 5,5% meer kredietcontracten geregistreerd dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit het jaarverslag.

De centrale kredietregistratie in Tiel, dat dit jaar 35 jaar bestaat, werd in 1999 ruim 13 mln keer geraadpleegd. Ter vergelijking: in 1998 was dit nog 12 mln. Volgens het BKR raadplegen de kredietverleners de laatste jaren steeds vaker de centrale kredietregistratie.
Het aantal lopende kredieten bedroeg 5,8 mln (tegen 5,4 mln in 1998) en behoren toe aan zo’n 5,6 (5,4) mln consumenten. In 1999 werd er volgens de cijfers van het CBS in totaal voor ruim f 22 mld aan consumptief krediet verstrekt.
Populair
Het doorlopend krediet is met een aandeel van 36% van het totale BKR-kredietbestand, nog steeds de populairste financieringsvorm. De winkelpassen en creditcards staan met respectievelijk 17% en 15% op de tweede en derde plaats. De persoonlijk lening was minder in trek. Het aandeel van het totale BKR-kredietbestand nam af van 12% in 1998 tot 11% in 1999. De belangstelling voor huurkoop en afbetaling daarentegen is iets toegenomen en vormt zo’n 9% van het totale krediet, tegen 8% in 1998.
Het gemiddeld tarief voor krediettoetsingen daalde tot f 0,99 (1,01), onder meer door een toename van het aantal raadplegingen en een efficiëntere werkwijze. Voor dit jaar is de prijs voor geautomatiseerd toetsen vastgesteld op f 1,02. Het aantal BKR-deelnemers bleef nagenoeg gelijk: 241 in 1999 tegen 243 het jaar daarvoor.
Het aantal verzoeken van consumenten om eigen kredietgegevens in te zien nam met bijna 20% toe tot 40.106 (33.352).
De bedrijfsopbrengst van het BKR beliep vorig jaar f 18,9 (17,1) mln. Na aftrek van f 1,7 (1,6) mln aan registratievergoedingen resteerde een omzet van f 16,2 (15,5) mln. De kosten bedroegen f 14,6 (15,7) mln. De nettowinst beliep f 0,6 (0,1) mln. Het aantal fulltime medewerkers bij het BKR steeg naar 81 (78). (kader)
VIS
Het aantal toetsingen van het Verificatie Informatie Systeem (VIS), waarin ruim 170 landen vertegenwoordigd zijn, steeg met 36% tot bijna 1,8 (1,4) mln. Het VIS-systeem wordt met name geraadpleegd door geldgevers, maar sinds twee jaar ook door het overige bedrijfsleven en de overheid. Volgens de directie kan de toename van 36% voor een deel worden verklaard uit de aansluiting op het Centraal Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister (CRB). Eind vorig jaar bevatte het systeem de nummers van 5,3 mln als ongeldig geregistreerd staande documenten. Daarnaast staan er nog eens elf miljoen rijbewijzen in de boeken.

Reageer op dit artikel