nieuws

Binnendienstmedewerkers van tussenpersoon verdienen meer

Archief

De salarissen van binnendienstmedewerkers van assurantiekantoren zijn de afgelopen twee jaar met gemiddeld 10% gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau D&O onder honderd kantoren.

D&O Personele Diensten heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde salarissen en de geboden arbeidsvoorwaarden voor zeven functies in de binnendienst van een gemiddeld assurantiekantoor. Onderzochte functies zijn: medewerker polisadministratie, medewerker financiële administratie, allround administratief medewerker, schadebehandelaar, medewerker volmacht, commercieel ondersteunend medewerker en chef de bureau/hoofd binnendienst.
Als voorbeeld geeft Astrid van de Bovekamp (D&O Personele Diensten) de stijging die het salaris van een allround binnendienstmedewerker van 25 jaar, met mbo-opleiding en één jaar werkervaring in twee jaar tijd heeft doorgemaakt. In 2000 bedroeg het salaris van deze medewerker e 1.077 en in 2002 was dat e 1.388, een stijging van 29%. Als verklaring noemt Van de Bovekamp de mondigheid van de sollicitanten en het feit dat in de afgelopen jaren is aangegeven dat zulke medewerkers te weinig verdienen. De dga/eigenaar geeft zichzelf jaarlijks een salaris van gemiddeld e 70.000.
Secundaire voorwaarden
Naast de hogere salarissen die worden betaald, blijkt dat de werkgeversbijdragen voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de bijdrage voor pensioen, WAO en ANW, aanzienlijk zijn toegenomen. Daarnaast verdient de binnendienst gemiddeld een half tot één maandsalaris extra aan variabele beloning, zoals bonus of winstdeling. Verder blijkt dat de werkgevers op een assurantiekantoor meer bijdragen in de ziektekostenpremie en dat er vaker meer dan 25 vakantiedagen worden toegekend.
De eisen aan kennis en opleiding zijn ook verhoogd. Ongeveer 81% van de managers geeft aan dat het werk hoge eisen stelt aan de kennis van de werknemers. “Men heeft duidelijk meer bagage nodig dan alleen MBO en een assurantie B-diploma”, aldus Van de Bovekamp. De medewerkers besteden volgens het onderzoek ook meer aandacht aan de verhouding tussen werk en privé.

Reageer op dit artikel