nieuws

Bij kleine alimentatie naar het ziekenfonds

Archief

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel om vrouwen met een kleine alimentatie recht op een ziekenfondsverzekering te geven.

Volgens het voorstel kunnen vrouwen die als meeverzekerde bij het ziekenfonds zijn verzekerd, in het fonds blijven als zij een kleine alimentatie ontvangen. Nu moeten deze vrouwen zich particulier verzekeren. Het gaat om ongeveer vierduizend vrouwen. Als ‘ziekenfondsgrens’ gaat voor de gescheiden vrouwen dezelfde grens gelden als voor zelfstandige ondernemers (in 2001: f 42.000). De premie voor de gescheiden vrouwen wordt echter niet, zoals bij de zelfstandigen, berekend over het belastbaar inkomen, maar over de alimentatie. De maatregel is vervat in het wetsvoorstel Knelpunten Ziekenfondswet, en moet begin volgend jaar ingaan.
In het wetsvoorstel is ook geregeld dat bepaalde jongeren geen nominale ziekenfondspremie hoeven te betalen. Het betreft jongeren tot achttien jaar die vanwege hun (bij)baan zelfstandig verzekerd zijn. De wijziging zou op 1 juli moeten ingaan, maar het ziet er niet naar uit dat deze datum wordt gehaald.
De Tweede Kamer is niet akkoord gegaan met het voorstel de administratieve procedure bij de overstap van particuliere verzekerden naar het ziekenfonds te vereenvoudigen. De particuliere verzekeraar zou langer dan nu dekking verlenen en de betreffende kosten verrekenen met het ziekenfonds. Zorgverzekeraars Nederland zegt teleurgesteld te zijn dat de ‘overstapmaatregel’ niet doorgaat.

Reageer op dit artikel