nieuws

Beursbengel niet in gevaar

Archief

Het verzekeringsvakblad De Beursbengel zal blijven verschijnen, nu het merendeel van de assurantieclubs heeft aangegeven een betaald collectief abonnement af te nemen.

Assurantieclubs hebben altijd voor de Beursbengel betaald via een collectief abonnement. De Federatie van Assurantieclubs betaalde per lid een bepaald bedrag aan Nibe-SVV. Na de fusie van Nibe met SVV is de Beursbengel gratis geworden voor leden van assurantieclubs. Sindsdien heeft Nibe-SVV te maken met een jaarlijks tekort voor de Beursbengel.
Nibe-SVV heeft vervolgens een voorstel neergelegd bij de Federatie om in 2004 de helft van het bedrag voor een collectief abonnement te betalen en in 2005 het hele bedrag. De Federatie heeft het voorstel neergelegd bij de clubs. Acht clubs hebben besloten geen collectief abonnement af te nemen. Dit zijn De Gooische Assurantieclub, Haagse Assurantie Club, Leidse Assurantie Club, Gelderse Assurantie Club, Nijmeegse Assurantie Club, West Brabantse Assurantie Club, Het Markiezaat en Assurantie Club Zeeland.
De Haagse Assurantie Club heeft als standpunt dat de leden zelf een abonnement moeten nemen “nu de prijs van een abonnement gestaffeld flink omhoog gaat”. Verder vindt men bij de HAC “dat de leesbaarheid van de Beursbengel niet erg hoog is”.
De clubs die wel een betaald collectief abonnement afnemen, zijn van mening dat het vakblad een “niet weg te denken positie heeft op vak- en kennisinhoudelijk gebied”. Deze clubs verhogen vrijwel allemaal geleidelijk de contributie.
De Amsterdamse Beurs Club heeft nog een ander motief om een betaald collectief abonnement af te nemen voor de leden. “De Beursbengel was ooit het orgaan van onze club. Het zou raar zijn als wij het niet zouden voortzetten”, aldus ABC-voorzitter Wiebe Westerhof. Verder spreken de clubs de verwachting uit dat zij een rol kunnen spelen in het komende speelveld van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD). “Op die wijze zal het belang van het lidmaatschap er weer een zinnige invulling bij kunnen krijgen”, is de mening van Guus de Jonge, voorzitter van de Assurantieclub Zaanstreek.

Reageer op dit artikel