nieuws

Bestuur Nopa nog niet bekend

Archief

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Pensioen Adviseurs (Nopa) – zie AM 22, pag. 1 – is nog niet bekend. Initiatiefnemer Nando Akkermans neemt er in elk geval zitting in.

Akkermans wil met de orde het beroep van pensioenadviseur meer professionaliseren en positioneren. De orde wil voorwaarden opstellen waaraan pensioenadviseurs moeten voldoen en vervolgens certificaten verstrekken. Akkermans: “Je moet denken aan regels zoals die gelden voor leden van de accountantsorganisaties Nivra en Novaa of de Federatie van Financiële Planners.”
“We hebben inmiddels alle pensioenopleidingen gekwalificeerd en gekwantificeerd, in die zin dat er studiepunten aan opleidingen zijn toegekend. Om een certificaat te krijgen en te behouden moet je een bepaald aantal studiepunten halen. Het maakt daarbij niet uit waar de opleiding wordt gevolgd. Ik wil daar maar mee zeggen dat dit initiatief niet bedoeld is om vooral onszelf werk te verschaffen.” Akkermans is niet alleen de man achter de pensioenadviesketen Akkermans & Partners, maar tevens directeur en eigenaar van Akkermans & Partners Pensioeneducatie.
Nando Akkermans wil de Nopa op 1 januari van start laten gaan. Gewerkt wordt aan de completering van het bestuur. “We willen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging, met iemand van een verzekeringsmaatschappij, van een pensioenfonds en uit de accountancy en het actuariaat.”
Enorm veel kaf
Volgens Akkermans schuilt er onder het pensioenadviesgilde “enorm veel kaf en is slechts een zeer beperkt aantal adviseurs bekwaam” (zie AM 22). Akkermans haalt die wijsheid niet alleen uit de eigen ervaring als pensioenopleider. “Maar daar zie je al wel dat de mensen die zich scholen, die kennis vervolgens nauwelijks doorontwikkelen. Verder worden wij veel geconfronteerd met conflicten naar aanleiding van pensioenadviezen; conflicten tussen werkgever en pensioenuitvoerder, werkgever en belastingdienst, noem maar op.”
“Naast die constateringen hoor ik veel klachten van klanten, verzekeraars en van accountants en belastingadviseurs. Vooral de all-rounddeskundigheid laat veel te wensen over. Ik weet dan ook zeker dat dit initiatief breed gedragen wordt”, aldus Akkermans.
Nando Akkermans: “Initiatief wordt breed gedragen”.

Reageer op dit artikel