nieuws

Beroepscommisie: ‘Verwachting schept een verplichting’

Archief

Een verzekeraar moet van de Beroepscommissie WTZ behandelingen in een flebologisch centrum vergoeden, dat de verzekerde niet wist dat deze kosten niet meer zouden worden vergoed.

De standaardpakketpolisverzekerde had in 1999 behandelingen ondergaan in de Polikliniek voor Flebologie en de verzekeraar had de kosten daarvoor betaald, ondanks dat daarvoor volgens de polisvoorwaarden geen dekking was. In 2001 onderging de vrouw opnieuw behandelingen in genoemde polikliniek, maar deze kosten wilde de verzekeraar niet betalen.
Voor de Beroepscommissie WTZ betoogde de verzekeraar dat de kosten destijds waren vergoed op grond van een coulanceregeling van de SUO, de pool van standaardpakketpolissen. Verzekeraars konden toentertijd de kosten voor behandelingen de Polikliniek voor Flebologie ten laste brengen van de pool. De regeling werd begin 2000 afgeschaft, omdat inmiddels voldoende flebologische hulp kon werden verkregen via het reguliere circuit van medisch specialisten.
De vrouw vond dat de verzekeraar haar over de wijziging had moeten informeren. “De verzekeraar is juridisch gezien de aanbieder en financieel gezien de uitvoerder van de verzekering, en hij is in deze het enige contact- en gesprekpunt voor een verzekerde. Als het bijvoorbeeld gaat om de wettelijke bijdragen die de overheid oplegt, treedt de verzekeraar wel als intermediair op.”
De vrouw betoogde verder dat de verzekeraar haar, door haar niet te informeren, de kans had ontnomen tijdig uit te kijken naar een alternatief voor de behandelingen.
De Commissie
De Beroepscommissie WTZ, het klachteninstituut voor standaard(pakket)polissen, vond dat de verzekerde er onder de gegeven omstandigheden op had mogen vertrouwen dat de verzekeraar ook in 2001 de betreffende kosten, in afwijking van de polisvoorwaarden, zou vergoeden. De Beroepscommissie oordeelde dan ook, dat de verzekeraar de gemaakte kosten moet vergoeden.
De Beroepscommissie deelde verzekerde en verzekeraar verder mee dat genoemde coulanceregeling niet begin 2000 maar begin 1999 werd afgeschaft, zodat de verzekeraar de betreffende kosten destijds uit eigen zak moet hebben betaald.
Beroepscopmmissie WTZ, nummer 0227

Reageer op dit artikel