nieuws

Ben Degen moet wijken voor integratie Royal en Zwolsche

Archief

Ben Degen is door Allianz, moeder van AGF en daardoor indirect aandeelhouder van Zwolsche Algemeene (ZA) en Royal Nederland, op non-actief gezet. Degen bleek een sta-in-de-weg voor Allianz, dat tegen eerdere afspraken in een volledige integratie van de twee Nederlandse dochterbedrijven nastreeft, en wel op zeer korte termijn.

Volgens Nico Hegt, voorzitter van de ondernemingsraad van ZA, is het integratiescenario niet verteld bij de aankoop van ZA door AGF, oktober vorig jaar. “Bij de overgang stond AGF ook geen integratie met Royal voor. Maar de laatste maanden ging Allianz zich steeds nadrukkelijk met de gang van zaken bemoeien. Bij vergaderingen voerde de Allianz-vertegenwoordiger ook altijd het woord en hielden de AGF-mensen zich afzijdig.”
Ten tijde van de overgang naar AGF was Hegt nog optimistisch over de zelfstandigheid van ZA. “Ben Degen heeft er hard voor moeten knokken om ZA als zelfstandige maatschappij te laten voortbestaan. We hebben een goed gevoel bij de voorgenomen overname en hebben de verwachting dat de belangen van ZA bij AGF in goede handen zijn”, zo zei hij toen. Nu, een jaar voor het honderdjarig bestaan van ZA, is dat optimisme afgenomen. “Ik hoop dat we dat jubileum nog onder eigen vlag mogen meemaken”, aldus Hegt.
Geen enkele beweging
Ben Degen zelf laat alleen weten “niet vrijwillig” thuis te zitten. “Verder kan ik er vanwege mijn rechtspositie weinig over zeggen. Ik ben wel verrast door wat er gebeurd is.. Ik ben iemand die er altijd met mensen probeer uit te komen, maar in dit geval bleek in het standpunt van de aandeelhouder geen enkele beweging te zitten.” De voorzitter Schaap van de raad van commissarissen (rvc) van ZA wil nog minder over de schorsing van de algemeen directeur kwijt. “Ik kan er niets over zeggen.” Maar hoe lang denkt u nog voorzitter van de rvc van Zwolsche te zijn? “Geen idee. Daar is nog geen beslissing over gevallen.”
Royal Nederland is al evenmin toeschietelijk met toelichtende woorden. Directievoorzitter Henri van Lent, door AGF/Allianz aangesteld als vervanger van Degen – “als beoogd opvolger”, zo luidt het officiële persbericht – laat het commentaar over aan directiesecretaris Geert Rigter. “Royal staat hier buiten. Het is toch een kwestie tussen de aandeelhouder en Zwolsche Algemeene.” Aandeelhouder AGF beperkt zich evenzeer tot een algemeen commentaar. “De twee bedrijven werken samen en verder niets, op dit moment”, zo laat een woordvoerder vanuit Parijs weten.
Ben Degen: “Niet vrijwillig thuis”.

Reageer op dit artikel