nieuws

Beloningsvoorstellen Fortis ASR afgewezen

Archief

De vakbonden vinden de voorstellen van Fortis ASR voor harmonisatie van de beloningsregelingen in de buitendienst (driehonderd medewerkers) onacceptabel.

Fortis ASR wil het totale salaris van de buitendienstmedewerker opbouwen uit 60% vast inkomen, 20% provisie-inkomsten en 20% bonus. Daarnaast worden de provisie-inkomsten per intermediair gemaximeerd. “Wij vinden dat uit deze voorstellen geen enkel respect blijkt voor bestaande en collectieve loonafspraken”, aldus Unie-bestuurder Gerwin van der Lei.
“Als je deze voorstellen afzet tegen het huidige Amev waar de beloning vrijwel geheel uit vast inkomen bestaat en tegen Stad Rotterdam Leven waar het inkomen nagenoeg alleen uit provisiesalaris bestaat, dan zijn er dus grote verschillen in vorm van beloning. Deze voorstellen kunnen voor sommige buitendienstmedewerkers tot een inkomensachteruitgang van 70% leiden. Dat je het voor nieuwe medewerkers op deze manier wil doen, vind ik best logisch, maar voor bestaande afspraken moet je respect hebben”, aldus Van der Lei. “Met het verdwijnen van de labels wil de verzekeraar ook de rayons gaan herindelen. Een buitendienstmedewerker weet op dit moment niet welke kansen het nieuwe rayon biedt. Maar hij wil wel kunnen berekenen wat hij gaat verdienen”, aldus Van der Lei. “Daarom moeten we het eerst eens worden over de beloningssystematiek alvorens we kunnen gaan praten over overgangstermijnen en dergelijke.”
De vakbonden gaan nu eerst zelf de uitgangspunten voor een nieuwe beloningssystematiek op papier zetten. “In februari praten we verder met Fortis ASR. Zij hebben inmiddels aan het personeel laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari niet doorgaat.”
Fortis ASR wil niet inhoudelijk op de onderhandelingen en voorstellen ingaan. “Wij hebben inmiddels de arbeidsvoorwaarden van de binnendienst geharmoniseerd. Nu is de buitendienst aan de beurt. In oktober volgend jaar gaan we met één label werken en voor die tijd willen we de beloningsstructuren van de huidige drie buitendiensten geharmoniseerd hebben”, aldus woordvoerder Johan van der Schoot. “Wij streven naar marktconform belonen. Daartoe hebben we een vergelijkend onderzoek verricht en de uitkomsten meegenomen in de beloningsvoorstellen. Nu is het spel van loven en bieden begonnen. En natuurlijk heeft de herindeling van rayons invloed op de beloning. Dat zal ik niet ontkennen”, aldus Van der Schoot.

Reageer op dit artikel