nieuws

Belgisch Verbond wil afschaffing prijscontrole op verzekeraars

Archief

Het Belgische Verbond van Verzekeraars, de BVVO, wil de prijscontrole voor verplichte verzekeringen als auto- en arbeidsongevallenverzekeringen afschaffen.

Belgische verzekeraars moeten sinds 1945 voor premieverhogingen toestemming vragen aan het ministerie van Economie. De BVVO vindt die maatregel verouderd. “Het houdt geen steek dat een verzekeraar goedkeuring moet krijgen van het ministerie om zijn tarieven op te trekken. Die maatregel geldt ook voor de nutsbedrijven, maar de verzekeringssector zit al lang niet meer in een monopoliepositie”, zegt BVVO-bestuurder Michel Baecker in De Financieel-Economische Tijd.
Enkele Belgische verzekeraars wilden kortgeleden de autopremies verhogen vanwege de hoge schadelast, maar kregen daarvoor geen toestemming omdat ze geen verlies leden op de autoverzekeringen.

Reageer op dit artikel