nieuws

Belgisch verbond wil af van onbeperkte WA-dekking autopolis

Archief

België is nog één van de weinige landen in Europa waarin wettelijk een ongelimiteerde dekking is voorgeschreven voor WA-autoverzekeringen

Volgens het Belgisch Verbond van Verzekeraars is deze wetgeving niet meer houdbaar vanwege de weigering van herverzekeraars om dit soort risico’s nog in dekking te nemen. De BVVO pleit dan ook voor invoering van een wettelijke minimumgrens. Daarbij gaan de gedachten uit naar een bedrag van € 25 mln per schadegeval voor zowel de lichamelijke als materiële schade. De consumentenorganisatie Test-aankoop vindt deze ondergrens te laag en wil net als in bijvoorbeeld Spanje en Portugal naar minimaal een verdubbeling van dit bedrag.

Reageer op dit artikel