nieuws

Bedrijfswinst NBVA-leden vorig jaar fors ingezakt

Archief

Het bedrijfsresultaat van een gemiddeld NBVA-kantoor is vorig jaar fors lager uitgevallen dan in 1999. Volgens het bedrijfsvergelijkende onderzoek van de intermediairorganisatie bedroeg de gemiddelde kantoorwinst ( 159.300; een achteruitgang van maar liefst 29%

In de eindejaarsenquête hadden de NBVA-leden nog een redelijk positief beeld over boekjaar 2000. Toen werd de verwachting uitgesproken dat het bedrijfsresultaat (gemiddeld) met 0,3% zou stijgen ten opzichte van 1999. De harde cijfers laten nu een heel ander beeld zien.
De eerste oorzaak voor de ingezakte bedrijfswinsten is de teruggelopen omzet. Vorig jaar bedroegen de inkomsten van een NBVA-kantoor ( 1.043.600; dat is 1,9% lager dan het jaar daarvoor (( 1.063.800). Boosdoener is de flauwe hypotheekmarkt, en de daaraan gekoppelde verkoop van levensverzekeringen. De inkomsten uit hypotheekbemiddeling daalden vorig jaar met 16,9% tot ( 56.400, terwijl de inkomsten uit levensverzekeringen met maar liefst 21,3% daalden tot ( 223.200.
Tegenwicht werd geboden door de schademarkt. De inkomsten uit schadeverzekeringen stegen met 12% tot ( 645.800. Vooruitgang werd vooral geboekt in de branches Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Brand en Motorrijtuigen. Bij Medische varia waren de ziektekostenverzekeringen de grootste stijger met bijna 10%.
De provisieverdeling Schade is als volgt: Motorrijtuigen 23%, Brand 23%, Aansprakelijkheid 20%, Medische varia 10%, Rechtsbijstand 6%, Overige varia 4%, Transport 1% en onder de categorie diversen valt nog eens 13% van de schadeprovisies.
Bevredigend
Tegenover de licht gedaalde inkomsten staat een kostenstijging van 5,1% tot ( 884.200. De NBVA merkt op dat de kosten voor automatisering gelijk zijn gebleven, na de laatste jaren explosief te zijn gestegen. Opvallende post is verder de afschrijving van goodwill op overgenomen assurantieportefeuilles (+80%). Bijna een kwart van de NBVA-leden deed vorig jaar een overname.
De kostenverdeling ziet er als volgt uit: personeel 58%, kantoorkosten 13%, huisvesting 6%, auto/reis/verblijf 5%, automatisering 5%, reclame en promotie 4%, accountant/adviseurs 2% en aan overige kosten (waaronder goodwill) 7%.
Het bedrijfsresultaat (omzet minus kosten) komt hiermee uit op ( 159.300, tegen nog ( 222.200 over het jaar 1999: een daling van maar liefst 29%. Als percentage van de omzet zakt het bedrijfsresultaat van 21% naar 15%. “Er is nog steeds sprake van een bevredigend bedrijfseconomisch resultaat”, aldus de NBVA. De standsorganisatie ziet signalen die op herstel wijzen. “De verwachting is dat in het jaar 2001 het bedrijfsresultaat niet verder zal dalen, maar eerder weer zal stijgen”, zegt medewerker Rob Soeterbroek. “Dat is niet gebaseerd op harde cijfers, maar op gesprekken met onze leden.”
Personeel
Een gemiddeld NBVA-kantoor had vorig jaar een personele bezetting van 6,3 personen (uitgedrukt in fte). Dat is een stijging van bijna 5%. Van die 6,3 personen waren er 4,1 actief in de binnendienst.
De totale inkomsten per medewerkers bedroegen ( 175.900, een daling van 6,8%. De totale kosten per werkzame persoon bleven zo goed als gelijk op ( 145.300.
Aan het onderzoek ‘Balans 2000’ hebben in totaal zeventig van de ongeveer negenhonderd NBVA-leden meegedaan. Van vijftig kantoren zijn de cijfers in het rapport verwerkt, “omdat cijfers van startende kantoren het beeld kunnen vertekenen”, aldus NBVA-woordvoerder Soeterbroek. “We hebben alleen cijfers gebruikt van kantoren die over meerdere jaren meedoen aan het onderzoek. Dit moet de vergelijking tussen jaarcijfers verbeteren.” Cijfers van het vorige bedrijfsvergelijkende onderzoek wijken om deze reden af van het onderzoek ‘Balans 2000’.

Reageer op dit artikel