nieuws

Bavam denkt na over premiedifferentiatie

Archief

De Bavam, beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar voor het intermediair, overweegt invoering van gedifferentieerde tarieven. Dit zei Erna Dijkers van de Bavam op een door Bureau D&O belegde bijeenkomst over de Wet Financiële Dienstverlening (WFD).

Dijkers onderscheidde drie typen tussenpersonen. Er is om te beginnen een groep ‘verbonden adviseurs’. Deze gaan vrij voorspelbaar te werk, doordat ze een bepaald type verzekering immer bij dezelfde verzekeraar onderbrengen. De tweede groep bestaat uit tussenpersonen die met een beperkt aantal maatschappijen zaken doen en de derde groep omvat de meer onafhankelijke adviseurs die zich voor hun klanten breed oriënteren op het aanbod in de markt.
Het laat zich raden, dat de zeer onafhankelijk opererende tussenpersonen meer risico op claims lopen dan de intermediairs die met een beperkt aantal maatschappijen werken. De Bavam overweegt derhalve om de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afhankelijk te maken van het aantal verzekeraars met wie een tussenpersoon zaken doet.

Reageer op dit artikel