nieuws

Basisverzekering in Europees licht

Archief

Het Tweede-Kamerlid Buijs (CDA) heeft vragen gesteld over de Europeesrechtelijke context van de toekomstige basisverzekering.

Buijs wil van minister Borst weten of een Europese context gevolgen kan hebben voor de bemoeienis bij die overheid en (particuliere) verzekeraars hebben bij de zorgverzekering.
Ook wil hij weten of bij het ontwikkelen van ‘het Plan Borst’ advies is gevraagd aan de Interdepartementale Commissie Europees Recht (CER) en zo ja, om welke adviezen het gaat en wat daar mee is gegaan.

Reageer op dit artikel