nieuws

Barelds & Pasman voor ( 4 mln in krijt bij Amev

Archief

Amev is de grootste schuldeiser in het faillissement van het Brummense assurantiekantoor Barelds & Pasman. Amev vordert vier miljoen gulden. Uit het curatorverslag blijkt verder dat het echtpaar Rob Pasman (44) en Paulien Barelds (41) met groot gemak voor miljoenen aan schulden zijn aangegaan.

Het faillissement kostte in augustus zestien mensen hun baan (zie AM 16, pag. 18). De assurantieportefeuille, voornamelijk bestaande uit polissen van Amev (80%) en Zurich, is deels verkocht aan Benefit & Life (Veenendaal) en deels aan het kantoor Berends & Slump (Twello). Ben Berends (46) en René Slump (41) zijn ex-werknemers van Barelds & Pasman. Bij Benefit & Life, een dochteronderneming van FalcInvest, is Rob Pasman inmiddels in dienst getreden.
De verkoop heeft een totaalbedrag van ( 800.000 opgeleverd, die toekomt aan pandhouder Amev. Door af te zien van separate verkoop van niet-verpande portefeuilledelen komt hiervan ( 80.000 toe aan de failliete boedel.
Hypotheken
Het faillissementsverslag van de besloten vennootschap staat bol van de (hypothecaire) leningen van de BV en van de directie persoonlijk. Zo zijn er op een bedrijfspand in Brummen (Burgemeester de Wijslaan 8) drie hypotheken verstrekt. Tegenover de (vraag)prijs van het pand van ( 2,95 mln staat een totale hypothecaire schuld van ( 7,0 mln. Op dezelfde laan bezaten Barelds en Pasman ook de panden 1 en 6 (bedrijfspand en woonhuis). “De directie is gedwongen tot verkoop en er zal na aftrek van de hypotheekrechten nagenoeg niets van de verkoopopbrengst resteren”, zo laat curator Van der Werff alvast weten. Inmiddels zijn twee van de drie panden verkocht. Tegenover de opbrengst van ( 6,8 mln staat een totale hypothecaire schuld van ( 10 mln.
Het eerste recht van hypotheek is voor Amev, het tweede voor de CVB Bank en het derde voor voormalig compagnon Adviescentrum E. Ganzevles. Ganzevles heeft inmiddels het minderheidsbelang (5%) van Barelds & Pasman in de vennootschap Ganzevles, Barelds en Pasman (Twello) teruggekocht voor ( 39.200. Ganzevles zegt in verband met een vroegere verkoop van diens portefeuille aan Barelds & Pasman nog een “aanmerkelijk bedrag” te vorderen te hebben.
Ten slotte rusten er op een bedrijfspand in Wilp, deels eigendom van de vennootschap Barelds & Pasman en deels eigendom van de directie in privé, nog “een groot aantal hypotheken”.
Rekeningen-courant
Naast het feit dat “het forse wagenpark” van Barelds & Pasman vrijwel geheel was geleasd – en in sommige gevallen verpand aan de leasemaatschappij -, werd in de dagelijkse praktijk nog flink geleefd op de pof. Rekeningen-courant met diverse partijen maakten dat mogelijk. Zo staat bij de Rabobank een rood saldo van ( 340.000 open, al is die schuld volgens de curator behoorlijk afgedekt door een pandrecht op de kantoorinventaris. Bij ABN Amro staat een saldo van minus ( 150.000 in de boeken, terwijl het echtpaar Pasman in een rekening-courant met de eigen BV voor liefst ( 2 mln heeft geleend.
Schuldeisers hoeven echter weinig hoop te koesteren dat de kas van de failliete boedel nog behoorlijk wordt gevuld. “De directie bezit simpelweg nagenoeg geen financiële middelen om deze schuld in te lossen”, zo moet de curator constateren. In totaal vorderen een kleine vijftig concurrente schuldeisers – dus exclusief fiscus, bedrijfsvereniging, hypotheekverstrekkers en banken – nog ruim ( 1 mln van Barelds & Pasman.
Dure ring
Een opmerkelijk detail in het curatorverslag kan nog een strohalm bieden: onderdeel van de bedrijfsuitrusting is een diamanten ring. De ring wordt deze maand in een veiling van Christie’s ingebracht. De verzekerde waarde bedraagt…( 470.000. Er is overigens nog wel een crediteur die claimt een vuistpand op de ring te hebben.
De curator onderzoekt nog of het faillissement met voorkennis is uitgelokt (paulianeus handelen) en bekijkt de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid.

Reageer op dit artikel