nieuws

AXA Schade snijdt in productassortiment

Archief

Het schadebedrijf van AXA haalt 34 producten uit het assortiment. Lopende verzekeringen worden per contractvervaldatum opgezegd.

“Wij concentreren ons bij Schade op de pakketten: het Privé Pakket en het Bedrijven Pakket”, aldus een woordvoerder van AXA. “Wij gaan ons beperken tot die producten die onder één van de pakketten vallen, aangevuld met enkele verzekeringen, die niet in een pakket onder zijn te brengen.”
In een brief aan het intermediair laat salesmanager Jan van de Veen weten dat de beslissing mede is ingegeven door het feit dat de te schrappen producten (voornamelijk Brand-, Transport- en Motorrijtuigenverzekeringen) te veel aandacht vergen en weinig productie genereren. Aan de tussenpersonen is gevraagd de nog lopende verzekeringen zo snel mogelijk bij een andere verzekeraar onder te brengen. AXA wil met deze maatregel de administratieve achterstanden verkleinen en daarmee de dienstverlening aan het intermediair verbeteren.
Brochure AXA
AXA is nog niet helemaal op de hoogte van het vernieuwde belastingstelstel, zo blijkt uit een artikel in Consumentengeld van de Consumentenbond (uitgave juli/augustus). In de brochure over het Verzekerd Spaarfonds (sparen via een beleggingsverzekering) stelt AXA dat de waarde van de polis onder bepaalde voorwaarden belastingvrij is tot maximaal f 50.002 per ouder wanneer de uitkering wordt gebruikt voor de studie van de kinderen. Deze regel zou worden opgenomen in IB2001, maar is alsnog geschrapt. AXA is dus iets te voorbarig geweest met het opstellen van de brochure. Bij sparen via een verzekering moet altijd 1,2% rendementsheffing worden betaald boven de algemene vermogensvrijstelling van f 38.785 per persoon.
Daarnaast meldt de brochure dat de uitkering van het Verzekerd Spaarfonds belastingvrij is als je minimaal vijftien jaar spaart. Sinds januari hoef je echter geen vijftien jaar meer te sparen voor de belastingvrije opbrengst van een beleggingsverzekering. AXA heeft de brochure inmiddels uit productie genomen.

Reageer op dit artikel