nieuws

AXA komt met Model Funds bij Beleggersrekening

Archief

AXA heeft bij haar Beleggingsrekening vijf zogeheten Model Funds geïntroduceerd. Het risicoprofiel van deze fondsen komt overeen met het beleggersprofiel van de klant.

“Doordat de beurs altijd in beweging is, kan de portefeuilleverhouding schommelen”, aldus de maatschappij. Anders gezegd: AXA zorgt ervoor dat het betrokken Model Fund actief wordt beheerd overeenkomstig het beleggersprofiel dat de klant zelf bij aanvang heeft geschetst.
Bij de Model Funds is sprake van risicoprofielen die analoog zijn aan de beleggersprofielen. De typeringen zijn: risicomijdend, defensief, neutraal, dynamisch en risicovol.
Elk Model Fund is een combinatie van de best presterende beleggingsfondsen van AXA zelf. Bij de keuze van deze fondsen laten de beheerders van AXA zich mede leiden door Morningstar Ratings, een Amerikaans beoordelingsinstituut. Dagelijks is toe- of uittreding mogelijk via de Stichting AXA Beleggingsrekening. Minimale eerste inleg is e 450, later kan de inleg op elk gewenst moment worden verhoogd met minimaal e 45.
Kosten
AXA brengt voor de Model Funds 4% van het gestorte kapitaal in rekening als kosten. Daarvan is 2,5% bestemd voor het intermediair. De prolongatieprovisie bedraagt 0,25% per jaar. In de periode tot 1 juni 2003 is sprake van een aanzienlijke introductiekorting bij de kosteninhouding, want in plaats van 4% wordt tot dat tijdstip slechts 2,5% ingehouden.

Reageer op dit artikel