nieuws

AXA bouwt interactief EB-pakket Cartae

Archief

AXA presenteerde vorige week op het Parijse hoofdkantoor aan ongeveer zestig tussenpersonen een nieuw employee-benefitsconcept: Cartae. Een belangrijk onderdeel vormt ‘Mijn Contract’, waarmee het intermediair direct gegevens kan invoeren en muteren in de backoffice-systemen van de verzekeraar.

Cartae is een interactief communicatieplatform op internet, dat de advisering aan individuele werknemers ondersteunt, collectieve contracten inzichtelijk maakt en de administratieve afhandeling moet versnellen. Het is opgebouwd uit vier delen. Eén van de belangrijkste onderdelen is ‘Mijn Contract’, dat toegang biedt tot de pensioen- en ziektekostensystemen van de verzekeraar. Per 1 januari komt daar de aov bij. AXA zegt hiermee de eerste verzekeraar te zijn die de systemen voor collectieve contracten openstelt.
De werkgever krijgt met het onderdeel ‘Mijn Contract’ inzicht in zijn collectieve contracten en kan zelf, in overleg met de tussenpersoon, mutaties doorgeven. Verder kan hij middels Cartae communiceren met zijn werknemers. Zo kunnen alle personeelsregelingen online geplaatst worden, waardoor iedereen 24 uur per dag de gegevens kan raadplegen. Via het onderdeel ‘Mijn Werknemers’ geeft de werkgever direct inzicht in alles wat hij voor een medewerker regelt.
Voor de werknemers is er de internetapplicatie ‘Mijn Map’. In deze gepersonaliseerde map, staan alle gegevens over de voor de werknemer geregelde arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan in dit deel ook zijn eigen verzekeringspolissen invoeren en orde scheppen in de financiële ‘schoenendoos’. Verder krijgt hij een aantal berekeningstools aangereikt met als doel dat hij “wat gevoel opdoet met de materie”. Via de eigen map kan de werknemer advies vragen aan de tussenpersoon, verzekeringen sluiten en rekeningen openen via het intermediair.
Cartae biedt het intermediair rechtstreeks beheer van de collectieve contractgegevens van werkgever(s) en diens werknemers. Doordat de verwerking van offertes en polissen online plaatsvindt, beschikt de tussenpersoon over de status van in behandeling zijnde offertes. Het intermediair kan zelf de Cartae-site voor de werkgever en de werknemer instellen. Hij bepaalt welke producten uit de AXA-stal hij via Cartae aanbiedt en hij bepaalt zelf welk provisiepercentage hij hanteert.
Verder kent Cartae een ‘Bedrijventhermometer’ waarmee verzuimanalyses gemaakt kunnen worden.
Kosten
Volgens projectmanager Alexander van Loon zijn er geen kosten aan Cartae verbonden. “Zowel intermediair als werkgever betalen niets voor het gebruik van Cartae. Wij onderhouden de websites. De investeringen die we hebben gedaan, willen we terug verdienen door ons marktaandeel te vergroten via nieuwe productie en door de bestaande contracten te converteren naar Cartae.”
Als het intermediair met Cartae wil gaan werken, wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In die samenwerkingsovereenkomst worden een aantal service level agreements (sla’s) met elkaar afgesproken. Die sla’s betreffen onder meer het gebruik van de portal, het gebruik van ‘Mijn Contract’ en de daarbij behorende doorlooptijden. “Wij kunnen in principe alle doorlooptijden leveren, maar het is ook afhankelijk van de bedrijfsprocessen bij de tussenpersoon. Dat betekent dat wij per tussenpersoon afspraken maken over de doorlooptijden” aldus Van Loon.
Voor wie
Er wordt door AXA nadrukkelijk gekeken of Cartae gebruikt kan worden door andere systemen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld EB Online, dat onlangs is geïntroduceerd door ICT-bedrijf CMG en de Kröller Boom Groep. “Wij zien dat als een strategische must”, aldus Van Loon.
Cartae is bedoeld voor die tussenpersonen die intensief met employee-benefits bezig zijn. “Je moet wel één à twee mensen buiten hebben lopen plus een aantal planners in huis hebben”, zegt Van Loon. “Het concept richt zich op bedrijven met tussen de vijftig en vijfhonderd werknemers.”
Naast de collectieve contracten kunnen ook particuliere verzekeringen in het concept ‘gehangen’ worden. “Cartae biedt toegang tot de werknemers van de werkgever. Op basis van hun collectiviteiten en aan de hand van financiële planning kan de tussenpersoon eventueel extra producten verkopen, zoals bijvoorbeeld de ‘pensioenvuller'”, zegt Van Loon. Maar ook producten als inboedel-, opstal- en autoverzekeringen kunnen via Cartae gesloten worden. De backoffice van Schade is echter uitbesteed aan Van Dien, waar wel een aansluiting op is. Men werkt met het dit jaar geïntroduceerde Transaxa, dat vooralsnog alleen nieuwe aanmeldingen kan verwerken. Mutaties zijn nog niet mogelijk.”
Kritisch
De meegereisde tussenpersonen waren positief kritisch over het nieuwe EB-concept van de verzekeraar. “Het is vooral belangrijk hoe het zal gaan met de bestaande contracten. We hebben wel vragen over de bestaande achterstanden. Hoe daar mee wordt omgegaan? Het valt te waarderen dat men zowel de tussenpersoon als de eindklant heeft laten meepraten over dit concept”, waren een aantal veelgehoorde uitspraken.
De meesten zijn van plan een afspraak te maken met AXA. “Ja”, zegt Rob van Os (Schouten Zekerheid), “we gaan het zeker uitproberen. Ik heb al een afspraak staan met AXA”. Ook Hans Nagtzaam, directeur bij Kröller Boom heeft al een afspraak staan bij AXA. “Voor ons is het interessant om uit te vinden in hoeverre het past in EB Online.”

Reageer op dit artikel