nieuws

AXA bevriest premies van de Unim-aov’s

Archief

AXA heeft de met haar samenwerkende assurantiekantoren laten weten, dat voor de bestaande Unim-portefeuilles (doelgroepgerichte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) geen premieverhoging zal worden doorgevoerd per 1 januari aanstaande. Voorts is de Unim-verzekering vernieuwd.

Unim is de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering van AXA voor medici en paramedici en tegenwoordig ook voor ‘adviseursberoepen’ als accountants en notarissen.
Nieuwe elementen in de Unim-dekking zijn:
– Verhogingsrecht: de verzekerde heeft het recht om jaarlijks zonder gezondheidswaarborgen het verzekerde dagbedrag met maximaal 10% te verhogen.- Nieuwe regeling indexatie uitkeringen: ingegane uitkeringen worden geïndexeerd volgens de CBS-loonindex, met een maximum van 3%.- Voorlopige dekking bij ongeval: tussen het moment van ontvangst van het aanvraagformulier en het ingaan van de aangevraagde aov is arbeidsongeschiktheid die ontstaat door een ongeval gedekt.- Unim Care: onder deze naam biedt de maatschappij verzekerden preventieve hulp door een onafhankelijke organisatie (Icas).Voor potentiële klanten uit adviseursberoepen geldt tot eind volgend jaar een actiekorting van 10% van de verschuldigde premie.

Reageer op dit artikel