nieuws

Assurantiespreekuur bij Kamers van Koophandel

Archief

De Kamers van Koophandel (KvK) Veluwe en Twente houden vanaf 1 september tweewekelijks of maandelijks een assurantiespreekuur. Tussenpersonen kunnen dan van gedachten wisselen met meer ervaren collega’s, veelal lid van de NVA of de NBVA.

De KvK Twente heeft in het verleden al eens een ‘assurantiespreekuur’gehad, in samenwerking met de Twentsche Assurantie Club. “De behoefte was groot: er waren twee spreekuren per week. Maar het viel of stond eigenlijk bij één docent, vandaar dat het spreekuur lange tijd niet is gehouden”, zo zegt een woordvoerder van de KvK Twente.
De Kamers van Koophandel hebben ditmaal overleg gevoerd met de beide intermediairorganisaties NVA en NBVA. Via hen zijn zo’n veertig tot vijftig leden-tussenpersonen bereid gevonden om invulling te gaan geven aan de spreekuren, waarin (startende) ondernemers allerlei financiële en fiscale zaken met collega-ondernemers kunnen bespreken. In de KvK-vestigingen in Enschede en Apeldoorn worden de spreekuren eens per twee weken gehouden, in de vestigingen Deventer en Harderwijk zullen ze één keer per maand plaatsvinden. De proef met de assurantiespreekuren loopt voor één jaar.

Reageer op dit artikel