nieuws

Assurantieclubs positief over plannen Federatie

Archief

De Federatie van Assurantieclubs heeft tijdens de jaarvergadering in Tilburg groen licht gekregen voor haar plannen de organisatie te professionaliseren. De financiering van de plannen, die uitgesmeerd over twee jaar f 700.000 moet kosten, is nog onderwerp van discussie.

De professionalisering van de Federatie betekent een eigen locatie, een secretariaat en een betaalde deeltijd-directeur. De professionalisering is bedoeld om de Federatie opnieuw te positioneren in het verzekeringsonderwijs. Zo wil de Federatie zelf opleidingen inkopen en meer workshops gaan verzorgen.
Aan deze professionalisering hangt echter wel een prijskaartje van f 700.000. De Federatie zelf draagt f 125.000 bij uit eigen middelen. Punt van discussie is op welke wijze de assurantieclubs gaan bijdragen in de kosten. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is dat de clubs een percentage van het eigen vermogen bijdragen. De tweede mogelijkheid is dat de bijdrage gekoppeld wordt aan het aantal leden. De rest van het bedrag moet komen uit de opbrengsten van de te geven cursussen. Federatie-voorzitter Jan Muller sluit de mogelijkheid van sponsorinkomsten niet uit. “Als ik ergens gezellig zit te praten, wil ik die mogelijkheid best noemen.”
Muller verwacht geen problemen rondom de financiering. “Het is een formaliteit, inhoudelijk zijn we het helemaal eens. Ik heb het vertrouwen van de clubs gevraagd om te komen tot een voor iedereen goed werkende financiering en ik heb dat vertrouwen gekregen.”
De discussie rond de financiering is voor Muller geen beletsel alvast aan de slag te gaan. “Er is een commissie ingesteld die een profielschets voor de directeur gaat maken. Verder wordt er druk gezocht naar een geschikte locatie en zij we op zoek naar een secretariële kracht met affiniteit voor opleidingen.”

Reageer op dit artikel