nieuws

Assurantieclubs kampen met 25% ledenverlies

Archief

Vorig jaar hebben de assurantieclubs, vertegenwoordigd in de Federatie van Assurantieclubs, het ledenaantal drastisch zien afnemen. Bijna 25% verdween uit de boeken. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Federatie.

In totaal tellen de 21 assurantieclubs (die al in 1999 deel uitmaakten van de Federatie) in het verslagjaar 2000 11.758 leden; in 1999 waren dit er nog 15.309. Deze cijfers zijn exclusief de zeven clubs die vorig jaar weer toegetreden zijn tot de Federatie in verband met het faillissement van de Stichting Assurantie Cursussen (SAC). Dit zijn de Gelderse Assurantie Club, de Gooische Assurantie Club, de Meierijsche Assurantie Studieclub, de Nijmeegse Assurantie Club, de Oost Brabantse Assurantie Studieclub, de Tilburgse Assurantie Club en de Utrechtse Provinciale Assurantie Club.
Deze zeven zijn in het verslagjaar goed voor 5.383 leden, bijna de helft van het aantal leden van de 21 andere clubs. Vorig jaar sloot Assurantieclub Deventer (209 leden) al zijn deuren. Grote verliezer onder de assurantieclubs is de Amsterdamse Beurs Club, die maar liefst 455 leden zag vertrekken. De Haagse Assurantie Club kon 229 leden vaarwel zeggen. De Veluwse Assurantie Club en de Twentse Assurantie Club daarentegen konden respectievelijk 21 en 30 leden verwelkomen. Waarschijnlijk mede door het sluiten van de club in Deventer. Het totaal aantal leden van assurantieclubs, inclusief de zeven ‘SAC-clubs’, bedraagt 17.141. In deze aantallen zijn ook de leden meegenomen, die geen contributie betalen..
Oorzaak
De oorzaak van de enorme terugval in ledenaantallen kan onder meer gezocht worden in het loskoppelen van het lidmaatschap van de assurantieclub en het volgen van een cursus. Tot 1999 was men automatisch lid van een assurantieclub als men een cursus volgde. Nu kunnen cursisten gratis kennismaken met een club, waardoor de automatische toestroom is afgenomen.
De Federatie heeft inmiddels plannen ontwikkeld die zowel de Federatie als de assurantieclubs weer op de kaart moeten zetten. Zo wil de Federatie een professioneel secretariaat optuigen op een eigen locatie, met onder meer een parttime directeur met secretariële ondersteuning. Daarnaast wil de Federatie facilitaire ondersteuning gaan bieden aan de aangesloten clubs. Dit betekent bijvoorbeeld dat de financiële administratie, de PR & Communicatie en eventueel het verrichten van onderzoek uitbesteed kunnen worden
Met het zelf inkopen van opleidingen en het organiseren van kwalitatief hoogwaardige workshops gaat de Federatie het accent weer meer op scholing leggen. De plannen zijn in mei voorgelegd aan de leden, die overwegend positief gereageerd hebben. De kosten van de professionalisering, begroot op ongeveer f 700.000 in twee jaar, is nog onderwerp van discussie (zie ook AM 11, pag. 4).

Reageer op dit artikel