nieuws

Arrest Hoge raad leidt tot aansprakelijkheidspolis

Archief

Een arrest van de Hoge Raad is door volmachtbedrijf Wuthrich (Stad R’dam) aangegrepen om een nieuw product te lanceren: de ‘Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering inzake bestuurders betrokken bij een ongeval’. Bij Royal & SunAlliance zit een soortgelijke polis in de pen.

Dankzij het arrest is een dekkingshiaat duidelijk geworden: de aansprakelijkheid van werkgevers ten opzichte van werknemers/bestuurders. Het gaat om het arrest Vonk Montage/Van der Hoeven van 12 januari 2001. Het komt er hierbij op neer dat een werkgever ook aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die de werknemer/bestuurder lijdt als gevolg van een verkeersongeval door eigen schuld. “Door deze uitspraak kunnen bedrijven met een ernstig probleem te maken krijgen”, zegt Christo Beumer, hoofd binnendienst van Wuthrich Assuradeuren. Zie verder het artikel ‘Nieuwe (auto)producten werkgeversaansprakelijkheid op pagina 6.

Reageer op dit artikel