nieuws

ArboUnie sluit collectieve ziektekostenpolis bij VGZ

Archief

ArboUnie sluit zijn collectieve ziektekostenverzekering volgend jaar over van Cardian naar VGZ. In een later stadium zal het contract ook gaan gelden voor medewerkers met een ziekenfondsverzekering.

ArboUnie heeft 4.100 werknemers, van wie 1.600 medewerkers particulier zijn verzekerd op een contract met Cardian (Agis). Inclusief meeverzekerden omvat het contract 3.500 particulier verzekerden. Met ingang van volgend jaar sluit ArboUnie een (gesloten) collectief contract met VGZ. “De dekking is gelijk aan die van Cardian, maar de premie is gunstiger en we hebben betere garanties voor de uitvoering”, zegt Hans de Vries van de Werkgroep Ziektekosten bij ArboUnie. “Het contract is gesloten voor drie jaar en er zijn afspraken gemaakt over een maximale premiestijging.”
De uitvoering van het contract, waaronder de schadebehandeling en de administratie, komt in handen van Aevitae, een gevolmachtigde in Amersfoort, Eindhoven en Heerlen.
Ziekenfonds
ArboUnie is met het oog op de toekomstige basisverzekering voorstander van een gemengd collectief contract (inclusief ziekenfondsverzekerden) waarbij beide dekkingen met elkaar sporen. “Het plan was om volgend jaar een gemengd contract te sluiten”, zegt De Vries. “We hebben echter besloten om de ziekenfondsverzekerden er pas in de loop van 2004 bij te betrekken.” De reden voor dit besluit is, dat de overheid nog niet heeft vastgesteld hoe het ziekenfondspakket er volgend jaar gaat uitzien. Als gevolg hiervan hebben de zorgverzekeraars de dekkingen voor hun aanvullende polissen nog niet vastgesteld. “Wij wachten daar uiteraard op, zodat de werknemers hun ziekenfondsverzekering pas gaan opzeggen als zij weten wat het alternatief is.”

Reageer op dit artikel