nieuws

Arag verhoogt premie ‘Inkomen’

Archief

Rechtsbijstandverzekeraar Arag verhoogt per premievervaldatum de premie voor de module ‘Inkomen’ van de ProRechtPolis met ruim 10%. “Het aantal arbeidsgeschillen en geschillen in de sociale zekerheid neemt sterker toe dan voorzien”, aldus Arag.

De premieverhoging hing al even in de lucht, want reeds bij de presentatie van de jaarcijfers over 2002 gaf Arag aan dat “de klant hogere premies zal moeten accepteren”. De tariefsverhoging moest onder meer het negatieve jaarresultaat (e -1,3 mln) gaan wegwerken. Volgens Arag hebben “kostenmaatregelen” voor het gewenste resultaat gezorgd en levert 2003 geen verlies op.
Voor 2004 worden de meeste tarieven alleen geïndexeerd. De basismodule ‘Verkeer’ komt daardoor op een jaarpremie van e 54,50 (e 53,50). Wordt het pakket uitgebreid met de module ‘Consument & Wonen’, dan wordt de premie e 132 (e 129,50) per jaar. De meest uitgebreide dekking, inclusief ‘Fiscaal & Vermogen’, gaat e 233 (e 211) kosten. De module ‘Inkomen’ wordt, los van de indexering, extra verhoogd met e 18,50, waarmee de jaarpremie voor het derde pakket e 195 (e 173) wordt. “Arag heeft bewust gekozen voor een premieaanpassing in plaats van schadebeperkende maatregelen om de kwalitiet van de rechtsbijstand te waarborgen”, zo meldt de maatschappij in een toelichting.

Reageer op dit artikel