nieuws

Arag biedt Rechtswijzer ook aan als employee-benefits

Archief

Arag biedt Rechtswijzer ook aan als employee-benefits

Volgende maand start Arag met Rechtswijzer Werknemer Service, een employee-benefitsversie van Rechtswijzer die bemiddelt voor juridische hulpverlening door derden.
“Medewerkers die in de privésfeer een juridisch probleem hebben, praten daar meestal op hun werk over”, stelde Arag bij de betreffende productpresentatie. “Dat lost in de regel niets op en er gaan veel werkuren mee verloren. Het is dus in het belang van de werkgever als hij voor zijn medewerkers een Rechtswijzer-contract sluit. De medewerkers kunnen dan onbeperkt telefonisch inlichtingen krijgen bij het servicecenter van Rechtswijzer. Als het probleem daarmee niet uit de wereld kan worden geholpen, wijst Rechtswijzer de weg naar de juiste belangenbehartiger. Rechtswijzer treedt op als ‘makelaar’ voor hulpverlening door advocaten die zijn aangesloten bij het ‘Arag-netwerk’, door notarissen en door andere juridische dienstverleners. Wie hiervan gebruik maakt, krijgt kortingen op de verleende diensten.”
Rechtswijzer werd twee jaar geleden opgezet als aanvullende dienstverlening voor verzekerden met een gezinspolis. Sinds kort is de service ook gekoppeld aan een nieuwe rubriekenpolis voor bedrijven, wat vooral interessant is voor bedrijven die vanwege hun bedrijfsaard niet worden geaccepteerd voor alle vier de rubrieken (zie AM 5, pag. 8 en 25). Nieuw is dus straks dat Rechtswijzer als zelfstandig product wordt aangeboden.
Voor een contract met Rechtswijzer Werknemer Service betaalt de werkgever e 100 abonnementskosten en e 20 per personeelslid (beide bedragen exlusief btw). Het contract kan uitsluitend worden gesloten voor alle medewerkers, ook de parttimers. De werknemer kan voor alle kwesties in de privésfeer terecht bij de telefonische service. Dit kan op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur. Deze service wordt door Arag in eigen huis verleend. Wanneer de werknemer gebruik maakt van een doorverwijzing naar een advocaat of een ander juridisch specialist, krijgt hij een korting die kan variëren van 10% tot 30%. De korting wordt aangegeven op de nota.
Juridisering
‘De samenleving juridiseert’ was de conclusie van het intermediair tijdens de presentatie van de Arag-producten (zie ook AM 5, pag. 8 en 25). Zij discussieerden daar onder leiding van oud-politica Ina Brouwer (CPN en Groen Links) over een aantal cases. Er kwam uit naar voren, dat tegenwoordig op tal van kwesties juridischer wordt gereageerd dan vroeger. Dat komt onder meer doordat werknemers beter worden beschermd, veel zaken beter controleerbaar zijn, en men minder bereid is naar elkaar te luisteren. Ook de Europese regelgeving is van invloed. Terzijde werd door juristen opgemerkt, dat Nederland voorop loopt bij het daadwerkelijk uitvoeren van die Europese regels. “Andere landen zeggen dat ze dat doen, maar dat is vaak niet zo.”

Reageer op dit artikel