nieuws

‘AOW-hiaat bij 84% onbekend’

Archief

Het AOW-hiaat, het gevolg van het individualiseren van AOW-uitkeringen in 2015, is bij 84% van de Nederlanders niet bekend.

Dat concludeert onderzoeksbureau Nipo, na een opdracht van verzekeraar Generali. In 2015 vervalt de partnertoeslag op een AOW-uitkering. Mensen met een jongere partner moeten het dan dus met een zelfstandige AOW-uitkering (50%) doen; de AOW-uitkering wordt pas twee keer 50% als de partner 65 wordt. Op jaarbasis kan dit een gat van zo’n ( 15.000 opleveren, ten opzichte van de huidige situatie: het AOW-hiaat.
Nipo deed haar onderzoek onder mensen van twintig tot en met vijftig jaar met een (huwelijks)partner. Ruim vier op de vijf blijkt geen weet te hebben van het AOW-hiaat. Terwijl 74% denkt dat de jongste partner geen inkomen meer heeft als de oudste 65 jaar wordt.
Van de ondervraagde huishoudens is 45% van plan het AOW-hiaat geheel of gedeeltelijk aan te vullen. Dat zeggen zij onder meer omdat 78% de uitkering sowieso te laag vindt en omdat 55% verwacht dat de uitkering op hun pensioendatum nog lager is dan nu. Ten slotte vindt 83% dat de overheid meer voorlichting moet geven over de AOW en het AOW-hiaat.

Reageer op dit artikel