nieuws

Anva biedt volmachtkantoren ondersteuning via internet

Archief

Systeemhuis Anva en haar consultancy-partner Grijpma AsG gaan assurantiekantoren die gebruikmaken van het volmachtsoftwarepakket Anva5, ondersteuning bieden via internet.

Via de website www.volmachtbeheer.nl kunnen de gebruikers niet alleen maatschappijspecifieke informatie krijgen over tarieven, voorwaarden en clausules, maar krijgen ze ook de methodiek aangereikt om deze gegevens op te nemen in het softwarepakket. Met de gegevens op deze website kunnen gevolmachtigden (nieuwe) producten inrichten en gebruiken. De site is alleen toegankelijk via een code, maar heeft ook een algemeen gedeelte. Hierop staan indexcijfers, wettelijke rentepercentages, diverse codes voor bijvoorbeeld RDW en provinciale maatschappijen.
Een pilot-vorm van de site is nu al te raadplegen. De komende maanden zullen Anva en Grijpma AsG maatschappijen die volmachten verstrekken, benaderen om deel te nemen in het initiatief. “Want ook de maatschappijen zijn gebaat bij een snelle en uniforme implementatie van producten en tarieven”, aldus Anva. “Bovendien kunnen zij via deze website ook nieuwe tarieven en tariefswijzigingen invoeren”.

Reageer op dit artikel