nieuws

Anova, Anoz en ZAO gaan over op de Agis Zorgpolis

Archief

Agis zet per 1 januari de ziektekostenpolissen van Anova, Anoz en ZAO om in de Agis Zorgpolis. Het nieuwe product heeft een basismodule met vier strip-opties en zes tandartsdekkingen. Ook de aanvullende ziekenfondsdekkingen worden omgezet. In deze sector zijn er vier polissen en vier tandartsdekkingen.

Bij de Agis groep verdwijnen straks de particuliere labels Anova, Anoz en ZAO. Cardian, het label voor collectiviteiten, blijft bestaan.
De bestaande individuele verzekeringen worden omgezet in de daartoe ontwikkelde Agis Zorgpolis. Deze polis heeft vier strip-opties: huisarts, farmaceutische hulp, paramedische hulp, en alternatieve geneeswijzen. De premie is gebaseerd op het complete product. Wie opties laat vallen, krijgt korting op de maandpremie. Voor de huisarts is dit ( 11,24, voor de farmaceutische hulp ( 29,38, voor de paramedische hulp ( 7,12 en voor de alternatieve geneeswijzen ( 3,23. Deze kortingen zijn ongeacht de keuze voor het eigen risico. Voor kinderen geldt een korting van 50%. De verzekerde kan op elk moment zijn strips wijzigen. Voor een ruime dekking zijn wel medische waarborgen nodig.
Opmerkelijk is de manier waarop Agis omgaat met het eigen-risicobedrag aan de voet. Ook hierbij gaat de verzekeraar uit van het zo compleet mogelijke product, dat wil zeggen: zonder eigen risico. Indien wordt gekozen voor een bepaald eigen-risicobedrag wordt dit gehele bedrag afgetrokken van de betreffende jaarpremie (de premie na de eventuele strippenkorting). Er kan gekozen worden uit een eigen risico van ( 250, ( 500, ( 1.000, ( 2.000, en ( 3.000. Voor alleenstaanden geldt de helft van deze bedragen en aftrek.
Premies
In vergelijking met de huidige premies gaan de Agis-verzekerden 12% meer premie betalen. De premies voor de Agis Zorgpolis zijn gebaseerd op de regio Amsterdam en omstreken, Gooi en Flevoland. Er geldt een korting van 10% voor de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland, Limburg en Brabant en van 7,5% voor midden-Nederland.
Een alleenstaande van 34 jaar in de regio Amsterdam, die geen dekkingen stript en kiest voor een eigen-risicobedrag van ( 1.000 , betaalt een maandpremie van ( 152,41. Onder dezelfde condities betaalt een gezin bestaande uit 34-jarige ouders en twee kinderen (er wordt voor maximaal twee kinderen premie betaald) een maandpremie van ( 485,86.
De premie voor klasseverzekering varieert van ( 25 tot ( 60, al naar gelang de leeftijd van de verzekerde en de gekozen klasse.
Tandartsdekkingen
Op de polis – die voor kinderen een tandheelkundige dekking heeft van maximaal (500 – kunnen zes tandartsdekkingen worden gesloten. Het zijn ‘containerdekkingen’, dat wil zeggen dat alle tandartskosten zijn vergoed tot een bepaald maximum. Er kan worden gekozen uit zes maxima. De dekkingen met een maximumvergoeding van ( 250 en ( 500 kunnen uitsluitend worden gesloten voor volwassen. De premies zijn ( 13,44 respectievelijk ( 15,68. De overige maxima zijn (tussen haakjes de premie voor kinderen resp. volwassenen): ( 1.000 (( 6,62 en ( 19,04), ( 1.500 (( 7,84 en ( 22,40), ( 2.000 (( 8,96 en ( 25,70) en ( 2.500 (( 10,08 en ( 29,12).
Aanvullende dekkingen
Ook de aanvullende ziekenfondsdekkingen van Anova, Agis en ZAO worden vervangen door polissen van het Agis-label. De ziekenfondsnamen zullen pas in september 2002 verdwijnen. Er zijn drie aanvullende pakketten: Compact (excl. tandheelkunde), Compleet (incl. tandheelkunde tot ( 250), en Comfort (incl. tandheelkunde tot ( 500). De betreffende maandpremies zijn (duurste regio): ( 6,00, ( 13,50 en ( 24,40. Voor collectieve ziekenfondsverzekerden is er de Subliem Polis. Met deze dekking hebben zij eenzelfde dekking als de particulier verzekerden met een Agis Zorgpolis. De betreffende premie is ( 18,15 voor alle regio’s.
De aanvullende polissen kunnen worden uitgebreid met vier tandartsdekkingen (met uitzondering van de Compact-dekking zijn per polis meerdere keuzes mogelijk). De meerpremie (duurste regio) varieert dan tussen de ( 8,25 en de ( 19,50.

Reageer op dit artikel