nieuws

Anker Rechtsbijstand heeft nu ook polis voor verkeersdeelnemers

Archief

Anker Rechtsbijstand – onderdeel van de Anker groep – heeft nu ook een polis voor verkeersdeelnemers. De dekking geldt uitsluitend particulieren

De Eigen Jurist Polis voor Verkeersdeelnemers geeft dekking voor kwesties die een gevolg zijn van verkeersdeelname als particulier, hetzij als passagier, hetzij als eigenaar, houder of bezitter van een motorrijtuig. De dekking geldt voor de gehele wereld bij verhalen van aansprakelijkheidsschade (lijf en goed) en strafzaken en geldt voor de Europese Unie in geval van contractuele geschillen in verband met een motorrijtuig. De dekking geldt de gebruikelijke kring verzekerden (dus inclusief au pair en huispersoneel).
De kosten voor externe rechtsbijstand (o.a. advocaten) zijn gedekt tot maximaal e 25.000 per gebeurtenis. Voor landen buiten de Europese Unie is dit (op declaratiebasis) maximaal e 5.000. De hoogte van de waarborgsom (cautie) in het buitenland bedraagt maximaal e 25.000 voor alle verzekerden samen.
Anker laat de schaden in beginsel behandelen door het eigen rechtsbijstandapparaat maar maakt ook gebruik van SRK. Dit is ook het geval bij de gezins- en autopolissen van Anker Rechtsbijstand. De polissen voor pleziervaartuigen en voor de binnenvaart – die meer dan de helft van de rechtsbijstandportefeuille uitmaken – worden uitsluitend door het eigen rechtsapparaat behandeld.

Reageer op dit artikel