nieuws

Animo brancheopleidingen blijft tegenvallen

Archief

De belangstelling voor het volgen van specifieke brancheopleidingen door medewerkers van verzekeraars blijft tegenvallen. Tot die conclusie komt Nibe-SVV.

“Het is verontrustend dat daarmee steeds meer gespecialiseerde kennis uit de branche wegvloeit en dat de bedrijfstak vergrijst. Als deze ontwikkeling zich voortzet, is het onvermijdelijk dat de kwaliteit van de dienstverlening daarmee wordt aangetast”, aldus Nibe-SVV.
Als mogelijke oorzaak van de geringe belangstelling noemt woordvoerder Dik van Velzen van Nibe-SVV dat er binnen maatschappijen veel meer gefocust wordt op sociale vaardigheden dan op vakkennis. “Vroeger kon je pas manager worden als je je branchediploma op zak had. Deze managers zijn inmiddels vervangen door mensen die minder verzekeringstechnische kennis hebben, maar meer managementkwaliteiten. De vraag is of zij kunnen beoordelen welke vakkennis gemist wordt bij de medewerker.”
De belangstelling voor het mondelinge assurantieonderwijs is in de tweede helft van het cursusjaar fors toegenomen. Het betreft vooral opleidingen voor het intermediair, zoals de beide B-opleidingen, de A-opleiding en de cursus Pensioenpraktijk.
In de tweede cursushelft werden in totaal voor 4.577 (3.359) cursisten mondelinge opleidingen verzorgd, verdeeld over 292 (197) cursusgroepen. Een stijging van het cursistenaantal van 36%. “Het is niet bekend of er sprake is van een incidentele ontwikkeling, een inhaaleffect of een trendbreuk”, aldus het opleidingsinstituut. Over het hele cursusseizoen gemeten, komt het aantal mondelinge cursisten uit op 7.936.

Reageer op dit artikel