nieuws

Amev wil ABC-gelden graag in huis houden

Archief

Amev is gestart met een actie om de gelden van de in januari tot uitkering komende ABC Spaarplannen in eigen huis te houden. Negenduizend polishouders krijgen een ‘verlengingsaanbod’.

In totaal komen in de eerste maand van het volgend jaar 11.000 ABC Spaarplannen tot uitkering. Daarvan zijn er negenduizend vrij; de rest is verpand, beleend of geclausuleerd voor een lijfrente. Amev hoopt de expirerende gelden in kas te houden door de spaarders de mogelijkheid te bieden het geld in te leggen in het nieuw gecreëerde ABC Plus Fonds.
Dit fonds belegt op dezelfde grondslagen als het ABC Spaarplan. Gelden kunnen op elk moment worden bijgestort of uit het fonds worden gehaald; er is geen vaste looptijd. Er kan een inleggarantie voor zeven jaar worden gekocht (premie 20%). Amev brengt verder 3% aan verkoopkosten in rekening – of 0,5% als de tussenpersoon afziet van 2,5% afsluitprovisie – en per jaar 1,25% beheervergoeding. De tussenpersoon krijgt per jaar een doorlopende provisie van 0,2% over het gemiddeld belegde vermogen.
Als het intermediair dat op prijs stelt, verzorgt Amev de mailing naar de ABC-spaarders.

Reageer op dit artikel