nieuws

Amev voert actie met gratis collectieve ongevallenpolis

Archief

Amev voert tot 1 april actie om de collectieve ongevallenverzekering onder de aandacht te brengen.

Werkgevers die een collectieve arbeidsongeschiktheids- of verzuimverzekering sluiten, krijgen van Amev gratis een collectieve ongevallenverzekering met een looptijd van een jaar. De gratis verzekering heeft een dekking voor blijvende invaliditeit van maximaal e 25.000 per werknemer en voor blijvende invaliditeit van e 50.000 per werknemer. De dekking geldt uitsluitend voor ongevallen tijdens het werk, en is dus exclusief vervoer van en naar het werk. De werkgever die in de plaats van deze dekking een uitgebreidere dekking wil, kan een reguliere polis sluiten voor de periode van vijf jaar; het eerste jaar is dan premievrij.

Reageer op dit artikel